Veilig bevallen

29 / 02 / 2024

Memisa en haar partners zetten zich dagelijks in om kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de meest kwetsbaren te bevorderen. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan zwangere vrouwen, zodat ze veilig kunnen bevallen.

In de DR Congo, net als in verschillende andere landen waar Memisa ook actief is, blijft het moedersterftecijfer zeer hoog met 378 sterfgevallen per 100.000 geboorten (WHO, 2019). In de meeste gevallen zijn deze sterfgevallen te wijten aan complicaties die te vermijden zijn. Memisa bestrijdt moeder- en kindersterfte in alle stadia van de zwangerschap, alsook na de bevalling.

1. Tijdens de zwangerschap 

Preventie is fundameneel

Het is belangrijk dat zwangerschappen worden opgevolgd door gekwalificeerd medisch personeel. Toekomstige mama’s moeten gesensibliseerd worden over het beschikbaar zijn van, alsook het belang prenatale consulten. Ze krijgen een tetanusvaccin, een behandeling tegen malaria en medicijnen tegen bloedarmoede.

Ze worden geadviseerd om onder een muskiettennet te slapen en krijgen tips rond gezonde voeding. Een aantal praktische zaken worden ook besproken, zoals het gezondheidscentrum of het ziekenhuis waar de bevalling zal plaatsvinden en de afstand tot thuis, zodat het nodige transport kan worden voorzien.

Gezondheidszorg moet betaalbaar zijn

Heel wat gezinnen leven in armoede en durven niet naar het ziekenhuis te gaan uit angst dat ze de rekening niet kunnen betalen. Een ziektekostenverzekering, in al haar vormen, biedt een oplossing: een mutualiteit voor keizersnedes, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingen, etc.

Consortium Memisa Burundi

In Katako Kombe (DR Congo) betaalt elke zwangere vrouw bijvoorbeeld een kleine bijdrage aan het “fonds voor keizersnedes”. Wanneer een zwangere vrouw met complicaties een keizersnede moet ondergaan, wordt de operatie betaald met geld uit het fonds. Memisa ondersteunt deze verschillende initiatieven.

Noodtransport en communicatievoorzieningen moeten beschikbaar zijn.

Op het platteland van de DR Congo zijn de wegen vaak onbegaanbaar en gezondheidscentra kunnen ver verwijderd zijn van ziekenhuizen. Daarom is er een grote behoefte aan noodtransport dat aangepast is aan de lokale realiteit. Denk maar aan de moto-ambulance, de boot, de ambulance, etc. om patiënten naar hun bestemming te brengen. Er zijn radio’s en andere communicatiemiddelen nodig waarmee het personeel in de gezondheidscentra de ziekenhuizen op de hoogte kunnen brengen van hun aankomst. In gebieden waar het netwerk het toelaat, kunnen smartphones worden gebruikt.

2. Om een vlotte bevalling te garanderen

Gezondheidsinfrastructuren moeten in een goede staat, schoon en comfortabel zijn.

Als dit niet het geval is, verkiezen veel vrouwen om thuis te bevallen, zonder enige medische begeleiding. Wanneer dan complicaties optreden, kan de afloop fataal zijn. Daarom steunt Memisa de bouw en renovatie van gezondheidscentra en kraamafdelingen.

Het is ook belangrijk om het juiste materiaal beschikbaar te hebben, zoals matrassen, bedden, thermometers, glucometers, bloeddrukmeters, bevallingstafels, autoclaven en echo-apparaten. Zonder dit materiaal kunnen zwangere vrouwen niet op een kwaliteitsvolle manier worden verzorgd.

Memisa tracht steeds het materiaal lokaal aan te kopen, gestoeld op de vraag van het lokale zorgpersoneel, zodat deze aangepast is aan de lokale context. De meer geavanceerde biomedische apparatuur wordt in België aangekocht om de kwaliteit en duurzaamheid ervan te garanderen.

Gekwalificeerd zorgpersoneel is vereist

De zorgprofessionals die in medische centra werken, moeten de juiste diagnoses kunnen stellen en complicaties vroeg kunnen opsporen om daarna patiënten door te verwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Memisa biedt continue ondersteuning door verpleegkundigen en vroedvrouwen van een opleiding te voorzien.

3. Na de bevalling

In de weken na de bevalling is het belangrijk dat mama’s en pasgeborenen de juiste zorg krijgen. Advies over hoe baby’s te verzorgen, over borstvoeding of over de verzorging van wonden… Dit zijn allemaal zaken die in de dagen en weken na de geboorte besproken moeten worden om de goede gezondheid van zowel de mama als de baby te garanderen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift