Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Memisa-België, een christelijk geïnspireerde organisatie voor ontwikkelingssamenwerking op medisch gebied. Haar doel bestaat erin de gezondheidszorg te bevorderen voor allen met speciale aandacht voor de armste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen en het stimuleren van een integrale en inclusieve ontwikkeling.

Memisa-België is gevestigd op de Meeûssquare, 19 in 1050 Brussel, België en geregistreerd in de KBO onder nummer 0435.563.751.

(Hierna “Memisa”)

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt op onze website.

Door uw persoonlijke gegevens te communiceren op de website www.memisa.be en persoonlijke gegevens te verzenden naar de e-mailadressen die op de site worden vermeld, verklaart u dat u deze Privacy & Cookie Policy hebt gelezen en u deze uitdrukkelijk in zijn geheel accepteert, evenals alle verwerkingen die hieronder worden beschreven.

Artikel 1 – Algemeen

 • Memisa stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Memisa.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1: Zonder registratie, op basis van functionele of niet-functionele cookies die hieronder worden beschreven: uw IP-adres en (anoniem) de pagina’s die u op onze site bezoekt.

Categorie 2: Wanneer u een verzoek indient om onze nieuwsbrief online te ontvangen: uw e-mailadres.

Categorie 3: Wanneer u een verzoek indient om onze nieuwsbrief of andere publicaties van Memisa per post te ontvangen (met inbegrip van de brochure over legaten en schenkingen): uw naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer.

Categorie 4:  Wanneer u de wens uitdrukt om deel te nemen aan het project “Ziekenhuis voor Ziekenhuis”, waarmee Memisa een solidair netwerk van Belgische ziekenhuis koppelt aan Afrikaanse ziekenhuizen: uw naam, achternaam, e-mail, functie en ziekenhuis.

Categorie 5:  Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot de organisatie van een feestlijst ten behoeve van Memisa: uw naam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, bankgegevens en eventueel het bedrijfsnummer, alsook de naam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, bankgegevens en eventueel het bedrijfsnummer van de deelnemers aan deze feestlijst.

Categorie 6: Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot de organisatie van een ​​geboortelijst, uw voor- en achternaam, e-mailadres, huisadres, geboortedatum, telefoonnummer, (zowel voor de moeder en de vader), alsook de bankgegevens en de achternaam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, bankgegevens (en eventueel het bedrijfsnummer) van de mensen die een geschenk doen.

Categorie 7: Wanneer u een geschenk online wenst te kopen op onze website als onderdeel van de actie “Mama’s voor het leven”: uw naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, land, e-mailadres, rekeningnummer, uiteindelijk uw lidmaatschap van een organisatie en de geschiedenis van uw aankopen.

Categorie 8:  Wanneer u een “gift” koopt”  op onze website ter ondersteuning van de actie van Memisa: uw achternaam, voornaam, adres, postcode, stad, land, e-mailadres, rekeningnummer, geschiedenis van uw donaties en indien van toepassing uw lidmaatschap van een organisatie.

Categorie 9: Door uw participatie aan een wedstrijd georganiseerd door Memisa: uw achternaam, voornaam, e-mailadres, adres, foto.

Categorie 10: Wanneer u een contactverzoek indient om een ​​samenwerkingsactie met Memisa uit te voeren: uw achternaam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, bankgegevens en bedrijfsnummer. (met betrekking tot de contactpersonen bij bedrijven of eenmanszaken).

Categorie 11:  Bij het indienen van een verzoek van contact om meer informatie te krijgen over de mogelijkheid om een ​​nalatenschap te maken ten behoeve van Memisa: uw voor- en achternaam, evenals uw adres, e-mail, telefoon en de voor- en achternaam.

Categorie 12:   Wanneer u contact met ons opneemt via onze website of via onze pagina op sociale netwerken om ons algemene informatie te vragen over onze activiteiten: uw e-mailadres, achternaam en voornaam en eventueel uw telefoonnummer.

Categorie 13: Bij het invullen van ons formulier om uw interesse in vrijwilligerswerk bij Memisa mee te delen: uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail, foto, uw cv en begeleidende brief en het type vrijwilliger waarin u bent geïnteresseerd.

Categorie 14:  Voor het beheer van contacten met de pers of partners en mogelijke onderaannemers, externe medewerkers: naam, achternaam, functie, adres, e-mail, telefoon, foto.

Categorie 15:  Om het publiek te informeren over de identiteit van Memisa-personeel en leden van de raad van bestuur: foto’s, namen, voornamen.

2.2. Memisa kan uw (persoonlijke) gegevens op verschillende manieren verzamelen:

Online tijdens bezoeken aan onze website en wanneer u contact met ons opneemt via de sociale netwerken waarop Memisa aanwezig is:

 1. Door het gebruik van cookies op website (zie hieronder);
 2. Wanneer u contact opneemt met Memisa;
 3. Bij deelname aan een actie/project of partnerschap met Memisa;
 4. Wanneer je solliciteert als vrijwilliger, voor een stage of vacature bij Memisa.

Offline:

 1. Voor het fondsenwervingsbeheer en de opvolging van partnerschapsverzoeken en verschillende ondersteunende acties georganiseerd voor Memisa-sympathisanten;
 2. Voor het organiseren van contacten met de pers of met serviceproviders ofleveranciers en andere externe contacten;
 3. Voor het beheer van de begunstigden;
 4. Voor het aanmaken van anonieme statistieken.

2.3 Onze Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Memisa zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: Voor het onderhoud en verbetering van de website, evenals de conversie van persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als basis de legitieme belangen van Memisa naar zijn website te verbeteren en haar diensten voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: Wanneer u ons verzoekt om onze nieuwsbrief online te ontvangen: wij verwerken de persoonlijke gegevens die worden verstrekt op basis van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokken personen.

Categorie 3: Wanneer u onze nieuwsbrief of andere publicaties Memisa wenst te ontvangen per post (met inbegrip van de brochure over legaten en schenkingen): Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen en de legitieme belangen van Memisa om tegemoet te komen aan de eisen van sympathisanten.

Categorie 4:  Wanneer u de wens uitdrukt om deel te nemen aan het project “Ziekenhuis voor Ziekenhuis” waarmee Memisa een solidair netwerk van Belgische ziekenhuizen koppelt aan Afrikaanse ziekenhuizen: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te kunnen reageren op verzoeken van sympathisanten en om  fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 5: Wanneer u contact opneemt met ons met betrekking tot de organisatie van een evenement ten behoeve van Memisa: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te kunnen reageren op verzoeken van sympathisanten en om fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 6: Als u ons formulier om een lijst van de geboortelijst te creëren invult: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te kunnen reageren op verzoeken van sympathisanten en om fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 7: Bij aankoop van een online geschenk als onderdeel van de actie “Mama’s voor het leven”: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te kunnen reageren op verzoeken van sympathisanten en om fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 8: Wanneer u besluit te doneren ter ondersteuning van de actie van Memisa: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te reageren op verzoeken van sympathisanten en om fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 9: Als uw verzoek om deel te nemen aan een wedstrijd georganiseerd door Memisa: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te kunnen reageren op verzoeken van sympathisanten en om fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 10: Wanneer u een contactaanvraag indient om een samenwerkingsactie met Memisa uit te voeren (in het bijzonder met betrekking tot bedrijven in persoon of personen of eenmanszaken), uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te kunnen reageren op verzoeken van sympathisanten en om fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 11:  Bij het indienen van een verzoek van contact om meer informatie te krijgen over de mogelijkheid om een nalatenschap te maken ten behoeve van Memisa: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om te kunnen reageren op verzoeken van sympathisanten en om fondsen te werven in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 12: Wanneer u contact met ons opneemt via onze website of via sociale netwerken om ons algemene informatie te vragen over onze activiteiten: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa bij het reageren op verzoeken van sympathisanten.

Categorie 13: Voor gegevensbeheer en -communicatie en fondsenwerving voor de begunstigden, alsmede het opstellen van anonieme statistieken: uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa bij het vervullen van haar sociale doelstellingen en het richten van haar acties op basis van de resultaten van deze statistiek.

Categorie 14:  Om het publiek op een transparante manier informeren over de samenstelling en de leden van de Raad van Bestuur en de AV, evenals de identiteit van de werknemers van Memisa: de persoonlijke gegevens van de betrokkenen worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa om zich kenbaar te maken en het publiek op een transparante manier te informeren over zijn leden en management, weliswaar met de toestemming van de betrokkenen.

Categorie 15: Om contact te nemen met de pers of andere leveranciers of externe contacten waarvan de wettelijke basis de legitieme belangen van Memisa  om aan zijn sociale doelstellingen te voldoen.

U bent niet verplicht Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Directe marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor directe marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Memisa uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Memisa, haar producten en/of diensten. Memisa kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Memisa bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door  op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of ons te contacteren per email naar communicatie AT memisa.be  of per post naar Memisa-België op de Meeûssquare , 19 – 1050 Brussel, België.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Memisa, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Memisa failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Memisa geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, worden overgedragen.

Memisa zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Memisa uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Memisa is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be) en zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Memisa uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Memisa zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de periode die nodig is, afhankelijk van het doel van de verwerking en de gevraagde diensten:

 • Voor alle contactverzoeken of verzoeken tot deelname omtrent een van de acties georganiseerd door Memisa en beschreven in artikel 2 van dit Reglement (met uitzondering van legaten), is de bewaartermijn van persoonlijke gegevens niet beperkt in de tijd, zodat Memisa kan reageren op alle toekomstige verzoeken, tenzij de sympathisant de verwijdering van haar/zijn gegevens verzoekt.
 • Voor het beheer van gegevens van begunstigden is de bewaarperiode van persoonsgegevens niet beperkt in de tijd om alle toekomstige verzoeken te kunnen antwoorden, tenzij de begunstigde Memisa verzoekt om haar/zijn gegevens te verwijderen.
 • Voor legaten is de bewaarperiode van persoonlijke gegevens 25 jaar.
 • Voor het maken van statistieken is de bewaartermijn voor anonieme gegevens 5 jaar.
 • We bewaren en verwerken ook persoonlijke gegevens in het kader van contractuele relaties tussen u en Memisa voor de duur en de behoeften van het contract.
 • De bewaartijd voor cookies die op onze site worden gebruikt wordt beschreven in artikel 8.
 • We kunnen in sommige gevallen uw persoonlijke gegevens ook bewaren en verwerken volgens wettelijke of statutaire vereisten, afhankelijk van de duur die wordt gespecificeerd in de wet of het statuut. (Bijvoorbeeld met betrekking tot belastingcertificaten).

In alle omstandigheden zullen we uw gegevens verwijderen aan het einde van de bewaartermijn

of op uw uitdrukkelijke vraag naar het opgegeven adres via het adres in artikel 5.6. U bent zich er echter van bewust dat een dergelijk verzoek van verwijdering voor het eind van de bewaartermijn de levering van de dienst of de opvolging  van de contractuele relatie onmogelijk  maakt.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Memisa van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Memisa. Daarnaast heeft U steeds het recht om Memisa te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Memisa verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw toestemming intrekken zonder motivatie en zonder kosten, bijvoorbeeld door te klikken op de link die hiervoor is opgegeven, onderaan elke promotionele e-mail of door contact op te nemen met Memisa via e-mail op het communicatie AT memisa.be   of per post verzonden naar Memisa-België, de Meeûssquare, 19 – 1050 Brussel, België.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten op elk gewenst moment uitoefenen, zonder motivatie en zonder kosten, bijvoorbeeld door te klikken op de daarvoor opgegeven koppeling, onderaan elke promotionele e-mail of door contact op te nemen met Memisa via e-mail op het adres communicatie AT memisa.be  of per post naar Memisa België, de Meeûssquare, 19 – 1050 Brussel, België en een kopie van een identiteitsbewijs bij te voegen. Uw kopie van het identiteitsbewijs wordt gewist na verificatie van uw identiteit.

We kunnen echter bepaalde informatie niet wissen voor zover de toepasselijke wetgeving ons vereist bepaalde gegevens op te slaan (bijvoorbeeld met betrekking tot belastingcertificaten).

5.7.  Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Voordat u een klacht indient, raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen om een oplossing te vinden door een e-mail te sturen of door de redenen voor uw klacht te vermelden aan Mevrouw Agnès Philippart via privacy AT memisa.be.

Als u nog steeds een klacht wilt indienen, kunt u dit doen bij de nationale commissie voor gegevensbescherming:

Commissie voor de bescherming van de privacy
Persstraat, 35 – 1000 Brussel

+32 (0) 2 274 48 00
+32 (0) 2 274 48 35
[email protected]

Het indienen van een claim doet geen afbreuk aan de procedure bij een civiele rechter.

In het geval dat u schade ondervindt als gevolg van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u een schadevordering instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2  Daarnaast hebben we specifieke overeenkomsten gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens met alle bedrijven, organisaties of personen die, in overeenstemming met de instructies van Memisa, persoonsgegevens verwerken die door Memisa werden verzameld.

6.3 In het geval dat persoonsgegevens die door Memisa worden verwerkt, worden overgedragen aan derden buiten de Europese Unie in landen die onvoldoende gegevensbeveiliging bieden, zal Memisa overdrachtsovereenkomsten sluiten in overeenstemming met standaardcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie.

6.4. In geen geval kan Memisa aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

6.5. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 • Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 • Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Memisa en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Memisa gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Nom Origine Fonction Délai de conservation
_icl_current_language Vrijwaart de taalkeuze van de bezoekers 1 dag
 wpml_referer_url Vrijwaart de taalkeuze van de bezoekers 1 dag
csbwfs_show_hide_status Laat toe om de te kunnen delen met “deelknoppen” op sociale netwerken  1 dag
_gat      Beheer van contentaanvragen 1 minuut
Ga      Onderscheid bezoekers 2 jaren
_gid Onderscheid bezoekers 1 dag
__atuvc Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis-widget voor sociaal delen, die meestal is ingesloten in websites om websitebezoekers in staat te stellen inhoud te delen met verschillende platforms voor delen en netwerken. Het slaat een aantal bijgewerkte pagina-shares op. 1 jaar
__atuvs Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis-widget voor sociaal delen, die meestal is ingesloten in websites om websitebezoekers in staat te stellen inhoud te delen met verschillende platforms voor delen en netwerken. Het slaat een aantal bijgewerkte pagina-shares op. 1 dag


Cookies van sociale netwerken of andere platforms

Memisa is aanwezig via zijn officiële pagina op sociale netwerken en sommige van onze webpagina’s (op onze website) bevatten ook ingesloten inhoud, zoals YouTube-video’s, Twitter, Instagram en Facebook-links en Google+ en AddThis-functies. Uontvangt mogelijk ook cookies van deze platforms.

Memisa is niet verantwoordelijk voor het gebruik van cookies geïnstalleerd door derden en we verwijzen u naar verklaringen die door hen op hun respectieve websites zijn gemaakt. Waarschuwing: wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van cookies van deze derden.

Handige links naar het gebruik van cookies door de sociale netwerken en andere platformen die Memisa gebruikt:

http://www.addthis.com/privacy

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

https://facebook.com/about/privacy/

https://developers.google.com/+/

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

https://help.instagram.com/155833707900388

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

https://about.twitter.com/de/resources/buttons

https://twitter.com/privacy?lang=en

https://www.youtube.com/yt/about/en/

8.4. Uw toestemming:

U wordt tijdens uw eerste bezoek aan onze website gevraagd om onze verschillende soorten cookies te accepteren.

U kunt ook cookies weigeren of blokkeren door de configuratie-instellingen van uw navigatiesysteem te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, kan het voorkomen dat u bepaalde functies van de website gebruikt.

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

 • Telefonisch: +32 (0)2 454.15.40
 • Per post: Memisa België, de Meeûssquare, 19 – 1050 Brussel, België
 • Per e-mail: [email protected]

U kunt meer informatie over cookies vinden op: http://www.allaboutcookies.org/

U vindt meer informatie over online gedragsadvertenties en privacy online op: http://www.youronlinechoices.eu/

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift