Ontmoeting met de directeur van Fraternité Médicale Guinée

13 / 12 / 2017

“Het belangrijkste is om zelf naar de patiënt te gaan”, zegt Aboudlaye SOW

FMG en Memisa werken samen op de volgende innovatieve projecten:

  • De opvang van geesteszieken. In Afrika maken de geesteszieken nog vaak deel uit van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Spijtig genoeg worden ze er nog al te vaak verstoten of opgesloten. Epilepsie wordt er ook nog steeds aanschouwd als een mentale ziekte, veroorzaakt door slechte geesten. Het is niet te geloven dat dit land van ongeveer 12 miljoen inwoners maar over één enkele psychiatriedienst met 33 bedden en twee psychiaters. In de medische centra ondersteunen we de artsen en het verplegend personeel zodat ze de geesteszieken kunnen verzorgen. Vandaag bieden vijf medische centra opvang voor patiënten met een geestelijke aandoening. Binnen vijf jaar hopen we met de hulp van Memisa acht medische centra te kunnen helpen in hun opvang van de patiënten en hun families. Per gemeenschap wordt er een gezondheidswerker aangesteld. Hij zal langsgaan in de dorpen om er de bevolking te leren mentale ziektes te herkennen. Hij zal ze ook informeren over de hulp die de geesteszieken kunnen krijgen in de medische centra.”
  • De opleiding en plaatsing van huisartsen. Verplegers en verpleegsters beheren het merendeel van de medische centra in Guinée. De bevolking kan zich dus niet laten onderzoeken door een huisarts. Tot op vandaag konden we een tiental artsen plaatsen in de regio Labé. Dit is de eerste generatie huisartsen in Guinée. Met de hulp van Memisa ondersteunt en omkadert FMG de jonge huisartsen zodat ze regelmatig hun ervaringen kunnen delen, bijscholingen kunnen volgen en hun positieve ervaringen kunnen documenteren. Zo kunnen deze initiatieven ook in andere delen van Guinée navolging krijgen”

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift