Noodtoestand in Ituri: gezondheidszorg lijdt erg onder onveiligheid

18 / 05 / 2021

In het oosten van Congo verslechtert de veiligheidssituatie aanzienlijk. Onder meer in de provincie Ituri wordt de bevolking onophoudelijk geconfronteerd met gewelddaden. Dit maakt het voor Memisa en haar partners erg moeilijk om in deze context kwaliteitsvolle gezondheidszorg te blijven voorzien.

“Onze medewerkers ter plaatse en die van onze partner BDOM kunnen geen terreinbezoeken meer uitvoeren omwille van de onveiligheid”, vertelt Anna Salvati, projectverantwoordelijke voor de provincie Ituri bij Memisa. “Ook een heleboel gezondheidscentra zijn onderbemand. Enkel lokaal gezondheidspersoneel is nog ter plaatse, maar verpleegkundigen en ander (medisch) personeel afkomstig van omliggende gebieden in DR Congo zijn de regio ontvlucht.”

Noodtoestand

Begin mei riep de Congolese president Félix Tshisekedi de noodtoestand uit in Ituri en Noord Kivu. Tshisekedi wil met deze ‘radicale maatregel’ het geweld in het oosten van zijn land aanpakken. Tientallen gewapende groeperingen zijn er actief. In de provincie Ituri zijn er intussen 1.654.212 interne ontheemden blijkt uit cijfers die radio Okapi eerder deze maand verspreidde. Ze (over)leven in vluchtelingenkampen of worden opgevangen in gastfamilies.

Ondervoeding

Het Bureau van de Verenigde Naties voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (United Nations OCHA) in Bunia meldt dat de afgelopen weken minstens acht gezondheidszones gelijktijdig zijn aangevallen door gewapende groepen. Ongeveer veertig mensen werden gedood en er vielen tientallen gewonden. Vele huizen werden platgebrand en akkers vernield. Bovendien kunnen veel bewoners niet meer naar hun velden of ze zijn bang om terug te keren. “We krijgen dan ook steeds meer meldingen van ondervoeding in de regio”, bevestigt Anna Salvati. “Kinderen zijn het grootste slachtoffer.”

Komt er ooit een einde aan?

“De regering heeft militairen ingezet op verschillende verkeersassen tussen Djugu, Irumu en Beni”, laat zuster Jean Cécicle Nyamungu Atimnedi  (dokter en medisch coördinator van onze partner BDOM) vanuit Ituri weten. “We merken dat het de laatste dagen iets rustiger is en hopen dat hun aanwezigheid de vrede zal laten terugkeren. We wensen ten volle dat deze militairen erin slagen om de gewapende troepen uit te roeien. Rust: dat verlangt eenieder van ons. ”

 

Standhouden in tijden van conflict

DR Congo wordt in politieke kringen aangeduid als een “fragiele staat” (States of Fragility 2020, OECD) wat betekent dat het land een geschiedenis kent van gewapende conflicten en politieke instabiliteit waardoor het extra kwetsbaar is. Deze kwetsbaarheid beïnvloedt de publieke dienstverlening zoals de gezondheidszorg. Memisa tracht op een duurzame wijze gezondheidssystemen te ondersteunen zodat deze beter standhouden bij oorlogen, noodsituaties of natuurrampen. Zo creëren we bijvoorbeeld veilige havens door materniteiten uit te rusten waar vrouwen beschut kunnen bevallen. Lees er hier meer over: memisa.be/gezocht-veilige-plek-in-oost-congo-waar-zwangere-vrouwen-kunnen-bevallen

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift