Nieuw VN-akkoord pleit voor gezondheidszorg voor iedereen

05 / 11 / 2018

Op 25 oktober 2018 keurden de verschillende lidstaten van de Verenigde Naties unaniem de ‘Verklaring van Astana’ goed. Hiermee verbinden de landen zich om hun primaire gezondheidssystemen te versterken als fundament voor een basisgezondheidszorg voor iedereen. Deze Verklaring van Astana bevestigt de historische Verklaring van Alma-Ata uit 1978, toen wereldleiders zich voor de eerste keer inzetten voor de eerstelijnsgezondheidszorg.

Memisa feliciteert de VN-lidstaten met hun hernieuwde inzet voor basisgezondheidszorg voor iedereen. De toegang tot gezondheidszorg is dan ook een prioriteit voor Memisa. Want 40 jaar na de Verklaring van Alma Ata blijft basisgezondheidszorg ontoegankelijk voor teveel mensen. Volgens een rapport van de Wereldgezondheidszorg (WHO) en de Wereldbank uit 2017 heeft de helft van de wereldbevolking geen toegang tot essentiële gezondheidsdiensten en worden 100 miljoen mensen nog steeds in extreme armoede geduwd door te hoge ziektekosten.

Daarom geeft Memisa structurele steun om de kwaliteit en de beschikbaarheid van de zorg te verbeteren in de landen waar we actief zijn. We versterken het nationale gezondheidsstelsel want – net zoals in de verklaring – is het voor Memisa prioritair dat eerstelijnsgezondheidszorg rechtvaardig, veilig, van hoge kwaliteit, alomvattend, beschikbaar en betaalbaar is.

Wij hopen dat deze nieuwe Verklaring een katalysator zal zijn voor de ontwikkeling van concrete acties om de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op duurzame wijze te verbeteren.Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift