Memisa in Congo-Brazzaville

02 / 01 / 2019

Memisa werkte van 2011 tot 2018 in Congo-Brazzaville.

 

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de keuze gemaakt om de kwaliteit van de medische diensten te verbeteren door contracten aan te gaan met de ziekenhuizen en gezondheidscentra. Samen met onze lokale partner ‘Azur Développement’ werkten we met 7 ziekenhuizen en 70 gezondheidscentra in de departementen Pool en Brazzaville (1,9 miljoen inwoners). Op basis van de afgesproken engagementen hebben we samen de artsen en verpleegkundigen in deze medische centra begeleid en gingen we ook actief in gesprek met de lokale bevolking om hun noden beter te begrijpen en hun bewust te maken van hun recht op gezondheidszorg. 

We voerden ook andere initiatieven uit, zoals de identificatie van de allerarmsten en gemeenschapsenquêtes en we richtten steunfondsen op om de allerarmsten toegang tot zorg te verschaffen en om hun opinie over de zorg te leren kennen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift