Memisa bundelt de krachten met Sant’Egidio om de toegang tot gezondheidszorg voor daklozen in België te verbeteren

31 / 05 / 2024

Sinds 2023 zet Memisa zich ook in ons land in om de gezondheid van de meest kwetsbaren te verbeteren. De Belgische ngo bundelde vorig jaar de krachten met Sant’Egidio België om mensen die op straat leven toegang te geven tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en sanitaire diensten.

Centraal in de missie van Memisa: specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren

De missie van Memisa is om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Ook in België leven heel wat mensen in precaire omstandigheden. Daarom werkt Memisa, naast haar internationale partnerschappen, samen met Sant’Egidio België. Meer specifiek bundelen Memisa en Sant’Egidio België de krachten in het kader van het gezamenlijke project Kamiano Care, in Antwerpen.

Een goede mentale gezondheid voor mensen die op straat leven 

Heel wat daklozen ondervinden fysieke of mentale gezondheidsproblemen. Soms zijn deze medische problemen de oorzaak van het feit dat ze op straat leven. Voor anderen zijn medische problemen dan weer het gevolg van het dakloze bestaan. Een dakloze man of vrouw heeft in België een gemiddelde levensverwachting van slechts 48 jaar. Dat staat in schril contrast met de gemiddelde leeftijd van de rest van de Belgische bevolking, namelijk 81,7 jaar [1] (FR).

Tot de meest voorkomende gezondheidsproblemen behoren open wonden, problemen gelinkt aan een gebrek aan hygiëne, en psychologische problemen.

Kamiano Care, een zorgcentrum voor daklozen in Antwerpen 

Kamiano Care is een plek waar daklozen medische zorg kunnen krijgen, een warme douche kunnen nemen en hun kleren kunnen wassen. Een team van vrijwilligers (artsen en verpleegkundigen) verlenen zorg aan patiënten, met een speciale aandacht voor wondverzorging en hygiëne. Er is ook een psychiater die zich als vrijwilliger beschikbaar stelt voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Sant’Egidio is een seculiere christelijke beweging die ongeveer 80.000 leden telt, verspreid over meer dan 70 landen. In België heeft Sant’Egidio activiteiten en projecten lopen voor kinderen en ouders die aan de rand van de steden wonen. De gemeenschap zet zich ook in voor daklozen, nieuwkomers, vluchtelingen en mensen met een beperking. 

Je leest er alles over op hun website: https://www.santegidio.be/vzws/ 

Kamiano Care opende haar deuren in juni 2023, mede dankzij de steun van Memisa, dat een deel van de energiekosten dekt voor de dagelijkse werking van het centrum.

In 2023 vonden er 142 medische consultaties plaats in het Kamiano-centrum. Elke dag konden gemiddeld 18 mensen een douche nemen.

Meer dan ooit werkt Memisa aan het verbeteren van de gezondheid voor iedereen, ook in België.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Getuigenissen

Elies Van Belle, Algemeen Directeur van Memisa
J’ai visité Kamiano pour la première fois en 2015, et j’ai été profondément impressionnée par l’humanité et l’accessibilité de l’accueil qu’ils organisent, avec des dizaines de bénévoles très engagés. J’ai été interpellée par les énormes besoins en matière de justice sociale et d’accès à des services de santé de qualité que nous avions également en Belgique. Jusqu’alors, nos efforts étaient principalement dirigés vers la solidarité internationale. Il m’est alors paru évident que pour réaliser pleinement la mission de Memisa, il était essentiel de réduire les inégalités en matière de santé également chez nous. Une collaboration avec Kamiano s’imposait naturellement. Ik bezocht Kamiano voor het eerst in 2015 en was diep onder de indruk van de menselijkheid en toegankelijkheid van de opvang die ze organiseren, met tientallen enorm geëngageerde vrijwilligers. Ik was begaan met de enorme behoefte aan sociale rechtvaardigheid en toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten die we ook in België hebben. Tot voorheen waren onze projecten vooral gericht op internationale solidariteit. Het werd me toen duidelijk dat we als we de missie van Memisa volledig wilden realiseren, het essentieel was om ook hier de ongelijkheden op het vlak van gezondheid(szorg) te verminderen. Samenwerken met Kamiano leek ons een evidentie stap in de juiste richting. In 2023 was deze samenwerking opengebloeid tot wat het vandaag is. Dankzij dit partnerschap kunnen nu meer mensen profiteren van kwaliteitsvolle gezondheids- en hygiënediensten.

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift