Medisch materiaal voor gezondheidscentrum in Burundi

25 / 06 / 2020

Tijdens haar recentste terreinbezoek aan Burundi (begin maart), bezocht projectmedewerker Ysaline het gezondheidscentrum van Musama in de provincie Muyinga, dat dankzij de steun van Memisa binnenkort uitgerust zal worden. Hieronder haar verslag:

“We laten het districtsziekenhuis van Gashoho achter ons en we slaan een smalle zandweg in die we zo’n 30 minuten volgen (een afstand van 15 kilometer). Gedurende de hele rit worden we vergezeld door kinderen die rond de auto rennen en ons toeschreeuwen. Het landschap is prachtig. We aanschouwen de koffie- en maïsgewassen, maar het is moeilijk om foto’s te nemen. De auto beweegt namelijk ontzettend hard op en neer door de slechte weg. Ik kan het mij moeilijk voorstellen dat dit ook de weg is die de ambulance moet afleggen om zieke mensen te vervoeren…”

Gezondheidssysteem in Burundi
Burundi telt 43 ziekenhuizen en 735 gezondheidscentra verspreid over 129 gemeenten, 46 gezondheidsdistricten en 18 provincies. In de gezondheidscentra werken geen artsen, maar bieden verpleegkundigen preventieve zorg (vaccinaties, meten en wegen van kinderen, …), curatieve zorg en kraamzorg (prenatale raadplegingen, eenvoudige bevallingen, postnatale raadplegingen) aan. Indien er complicaties of complexe aandoeningen zijn, wijzen zij patiënten door naar het districtsziekenhuis. Het gezondheidscentrum van Musama bereikt 13.000 inwoners.

 

Bedden delen

“Het huidige gezondheidscentrum is een klein gebouw opgetrokken uit bakstenen. Er is één wachtkamer die bestaat uit een paar houten bankjes waar verschillende vrouwen met hun kinderen zitten te wachten. Sommigen patiënten lachen ons toe, anderen zijn eerder verlegen. De kinderen kijken ons met grote ogen nieuwsgierig aan. Er is ook één oudere man aanwezig, hij zit apart op een bankje.

De hoofdverpleger heet ons welkom en stelt voor dat we onmiddellijk starten met een rondleiding. Eerst krijgen we de spreekkamer te zien, die bestaat uit een eenvoudige bureau en twee stoelen. Er is geen observatietafel. Daarnaast gaan we naar een observatiekamer, die bestaat uit twee houten bedden die uitgerust zijn met muskietennetten. Soms moeten meerdere patiënten tegelijkertijd de bedden delen. Vervolgens zien we de verloskamer waar twee bevallingstafels staan. Achter een bescheiden houten afscheiding bevindt zich een behandelingsruimte voor kleine chirurgische ingrepen, een laboratorium en ten slotte een apotheek.”

Moeder- en kindsterfte

Gemiddeld vinden er zo’30 bevallingen per maand plaats, krijgen we te horen. Maar de verpleegkundige voegt er al snel aan toe dat het gebouw uit zijn voegen barst en dat er dringend nood is aan een aparte materniteit. Zo zouden meer vrouwen pre- en postnatale zorgen kunnen krijgen. En tegelijkertijd zouden er dan meer vrouwen in het centrum kunnen bevallen, waardoor het aantal thuisbevallingen daalt en daarmee ook het risico op moeder- en kindsterfte.

Hoopvol verlaten we het gezondheidscentrum. We hebben kunnen vaststellen dat de bouw van een nieuwe materniteit broodnodig is en dat de behoeften enorm zijn, maar we weten dat verbetering op komst is. Dankzij een nieuwe materniteit zullen deze vrouwen in de toekomst in hygiënische omstandigheden kunnen bevallen en de nodige zorgen krijgen waar ze recht op hebben.

Ysaline van Ravestyn, projectmedewerker Burundi

 

De constructiewerken voor deze materniteit zijn intussen gestart en er werden reeds enkele bevallingstafels en babyweegschalen aangekocht. Maar voor het overige materiaal rekenen we op de vrijgevigheid van Memisa-sympathisanten.
  • 1 bevallingstafel: € 103
  • 1 gynaecologische onderzoekstafel:  € 31
  • 1 beademingstoestel voor pasgeborenen: € 63
  • Materiaal voor kleine chirurgische ingrepen: € 40
Met dit materiaal kunnen verpleegkundigen toekomstige moeders de beste medische zorgen geven.

In 2020 zal u voor giften vanaf 40 euro per jaar een belastingaftrek van 60% krijgen in plaats van 45%.

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Bevallingstafel
Gynaecologische onderzoekstafel
Beademingstoestel voor pasgeborenen
Materiaal voor kleine chirurgische ingrepen

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift