Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

Het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze is een acuut streekziekenhuis waar patiënten in een familiale sfeer worden opgevangen en kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande en patiëntveilige zorg.

Sinds 2005 heeft het ziekenhuis een partnerschap met de Congolese gezondheidszone in Kasongo-Lunda. Hun drijfveer is om solidair te zijn en zorg te dragen, niet alleen voor de patiënten in het eigen ziekenhuis, maar ook binnen een ruimer maatschappelijk kader en buiten de grenzen. De focus binnen dit Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject, kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg, leunt sterk aan bij de visie van het ziekenhuis. Naast sensibiliserende activiteiten engageert het Sint-Vincentiusziekenhuis  zich voor een jaarlijks vaste financiële bijdrage om de partnerzone te ondersteunen en het ziekenhuis van Kasongo Lunda verder te laten functioneren. Hiervoor worden tal van fondsenwervende activiteiten op touw gezet.

Extra inkomsten bovenop de vaste bijdrage worden gebruikt om bijkomende projecten te realiseren:

  • organiseren van opleiding en training ter plaatse
  • investeren in zonnepanelen om op duurzame wijze stroom en licht te voorzien (reeds gerealiseerd voor de materniteit, het operatiekwartier en de kinderafdeling)
  • voorzien van drinkwater, opvang van regenwater en sanitaire infrastructuur

Met het meerjarenproject “Water voor Mabele” worden (samen met verscheidene partnerorganisaties) het ziekenhuis en de omwonenden voorzien van zuiver drinkwater op basis van duurzame energie. In 2018 werd er met succes naar water geboord op het ziekenhuisterrein. Ondertussen is de verdeling van drinkbaar water op de hospitaalsite een feit. In een volgende fase zal regenwater opgevangen worden en sanitaire voorzieningen geplaatst.

  • opstarten van een capaciteitsversterkend traject in het ziekenhuis van Kasongo Lunda.

Eind 2019 werd samen met  Artsen zonder Vakantie een capaciteitsversterkend traject in het ziekenhuis van Kasongo Lunda gestart. In overleg met het lokale ziekenhuis wordt er, op basis van de aanwezige competenties en de noden van de zorginstellingen en hun eigen inschatting over wat er kan verbeteren, gewerkt aan een concreet actieplan voor drie prioritaire domeinen: Intensive care, ziekenhuishygiëne en ziekenhuismanagement.

  • investeren in transmurale zorg

Een goed functionerend ziekenhuis heeft nood aan gezondheidsposten die naar behoren functioneren. Een gezondheidspost in Congo is als de huisarts in België. Pas als de patiënt op dat niveau niet kan geholpen worden, wordt hij/zij doorverwezen naar het ziekenhuis. Het project Moasa Makasi (sterke vrouw) is ondertussen door de vroedvrouwen verder ontwikkeld tot Amika (Association des Mamans Infirmières de Kasongo-lunda) en heeft als doel de vroedvrouwen van de gezondheidszone Kasongo-Lunda lokaal te ondersteunen door de kennis en de technieken te verbeteren en het nodige materiaal te voorzien ten einde de moeder- en kindsterfte te verminderen.

“Het is onze overtuiging dat alle energie en middelen die naar onze projecten gaan, uiteindelijk zullen resulteren in een meerwaarde. Afstand nemen van onze dagelijkse beslommeringen en onze comfortabele situatie onder ogen durven zien, in schril contrast met de situatie in DR Congo, doet eenieder nadenken. De aandacht voor deze extra dimensie resulteert in een verrijking voor ons allen.” 

Alle ziekenhuizen bekijken

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift