Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

Het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze is een acuut streekziekenhuis waar met behoud van de Christelijke dimensie, patiënten in een familiale sfeer worden opgevangen en kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande en patiëntveilige zorg.

Sinds 2005 hebben we een partnerschap met de Congolese gezondheidszone in Kasongo-Lunda. Onze drijfveer is omsolidair te zijn en zorg te dragen, niet alleen voor de patiënten in ons ziekenhuis maar ook binnen een ruimer maatschappelijk kader en buiten onze grenzen.

De focus, binnen dit project, op (kwaliteit van) basisgezondheidszorg, leunt sterk aan bij de visie van ons eigen ziekenhuis en was voor ons daarom ook heel herkenbaar.

Na jaren van sensibiliseren kent elke medewerker binnen ons ziekenhuis ondertussen onze partners in Kasongo-Lunda. De solidariteit met collega’s en patiënten in ons partnerziekenhuis wordt voortdurend aangewakkerd door het organiseren van allerlei activiteiten, waarbij we de betrokkenheid van het personeel zoveel mogelijk aanmoedigen.

Dank zij hun inzet worden doorheen het hele jaar tal van actiesgeorganiseerd om aan fondsenwerving te doen : quiz, Congo-avond, champagneverkoop, uitbaten bar op de open-bedrijvendag, sneukeltocht, ontbijt, voordrachten op maat van de doelgroep (scholen, bedrijven, verenigingen, …).

Ook het sensibiliseren en betrekken van de omgeving van het ziekenhuis en de inwoners van Deinze blijkt een steeds belangrijker aandeel in te nemen voor de fondsenwerving. We geloven rotsvast dat het brengen van een eerlijke getuigenis en een doorleefd verslag van een ervaring in het partnerziekenhuis, steeds opnieuw mensen zal aanmoedigen tot solidariteit.

  • 137 000 patiënten
  • 170 bedden (referentieziekenhuis)
  • 3 artsen en 30 verpleegkundigen
  • 20gezondheidscentra

Het ziekenhuis kan slechts operationeel zijn als ook de gezondheidsposten naar behoren functioneren. Een gezondheidspost in Congo is als de huisarts in België. Pas als de patiënt op dat niveau (vaak dicht bij de eigen woonplaats) niet kan geholpen worden, wordt hij doorverwezen naar het ziekenhuis. Vandaar dat we met ons project Moasa Mokasi (sterke vrouw) tegelijkertijd het ziekenhuis en de gezondheidscentra stimuleren en ondersteunen om nauwer met elkaar samen te werken.

Na een eerste inleefreis, kozen wij ervoor om steeds dezelfde medewerkers naar Congo te sturen om dit partnerschap met Kasongo-Lunda verder uit te diepen. Samen met de plaatselijke hulpverleners wordt zo een intense band opgebouwd en werken we samen om de basisgezondheidszorg te optimaliseren.

Het partnerziekenhuis kreeg een gezicht maar ook omgekeerd hebben zij het gevoel niet steeds opnieuw hun verhaal te moeten doen, dat er naar hen wordt geluisterd en samen naar oplossingen wordt gezocht. Naast de financiële ondersteuning, is het leveren van een inhoudelijke bijdrageaan het partnerziekenhuis, de grootste drijfveer om dit partnerschap levend te houden.

De herkenbaarheid, de tastbaarheid van het project binnen de eigen instelling is zeer belangrijk en één van onze belangrijkste doelstellingen. Het ZvZ-project moet een project zijn van alle medewerkers !

Voir tous les hopitaux

SOUTENEZ NOTRE PROJET

En 2024, soutenez la construction d'un centre médical à Pay Kongila, en République démocratique du Congo.

Je fais un don