AZ Sint-Lucas Brugge

Het Algemeen Ziekenhuis St-Lucas in Brugge telt een beddencapaciteit van 422 en heeft 1.314 personeelsleden.

Sinds 2004 ondertekent het ziekenhuis een vijfjaarlijks engagement om een Congolees binnenlands ziekenhuis te ondersteunen. AZ St-Lucas is zo solidair met de gezondheidszone Popokabaka in   de provincie Kwango. De reis van Kinshasa naar Popokabaka is telkens een onderneming gezien de gedeeltelijke  afwezigheid van een volwaardig wegenwerk. Met een terreinwagen moeten alle goederen  350 km afleggen…wat een grote belemmering vormt voor een efficiënte werking.

Het ziekenhuis van Popokabaka is een referentieziekenhuis voor een regio van 15.000km² met een populatie van 125.000 inwoners. Een 25-tal gezondheidscentra staan er in voor de basisgezondheidszorg en verwijzen door naar het ziekenhuis indien nodig. Helaas zijn er heel wat beperkingen die de zorgverlening bemoeilijken zoals: beperkte kennis, afwezige medicatie, vervallen infrastructuur, afwezigheid van elektriciteit en water, grote afstanden zonder vervoersmiddelen en een hoge armoedegraad.

“Onze medische hulpverlening omvat vooral het delen van kennis: samen met de plaatselijke artsen en zorgverleners bepalen we de primordiale noden waar onze kennis kan helpen. Met respect voor lokale tradities en waarden zoeken we om grensverleggende gezondheidszorg aan te bieden. Wederzijds vertrouwen en open communicatie zijn een basis van onze succesvolle samenwerking. Sinds 2017 worden we ook door Artsen zonder Vakantie ter plaatste gesteund met jaarlijks 3 zendingen. Onze Congolese collega’s dringen aan op een blijvende coöperatie want zij merken het verschil!”

“Maar ook in ons ziekenhuis in Brugge willen we waarden als respect en vertrouwen uitdragen. Een engagement is pas vruchtbaar als elke medewerker er steevast in gelooft. Sensibilisatie en fondsenwerving zijn dan ook belangrijke aspecten van ons engagement in België.

Niet enkel in Popokabaka (Congo) moeten nog bergen verzet worden…ook hier moeten we nog vele bruggen bouwen.”

Alle ziekenhuizen bekijken

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift