AZ Sint-Lucas Brugge

A.Z. Sint-Lucas Brugge wil een autonoom, efficiënt en menselijk ziekenhuis zijn met eigentijdse en patiëntgestuurde kwalitatief hoogstaande zorg.

We beroepen ons uitdrukkelijk op de waarden van de christelijke traditie: aandacht voor ethische aspecten in de zorg, aandacht voor zingeving, solidariteit en rechtvaardigheid, aandacht voor kansarme en kwetsbare personen, openheid en respect voor elke andere overtuiging

Waarom zijn we meegestapt in het project?

Tien jaar geleden werd bewust gekozen om mee te stappen in het ZvZ-project omdat heel concrete noden via pertinente acties tot zeer duidelijke resultaten leid(d)en. Het is een duurzame en warme manier om het begrip wereldsolidariteit in daden om te zetten. De professionele ondersteuning van Memisa was doorslaggevend.

Onze ervaring[/title][fusion_text]We zijn ondertussen verschillende keren ter plaatse geweest en de verbroedering heeft gezichten gekregen. De anonimiteit is verdwenen. De band blijft groeien. We werken samen als partners.

Ook de aanwezigheid van Zr. Lievke van de V.Z.W. Bayakavrienden verzekert ons van de goede opvolging van de projecten.

Samen maken we het verschil en dit dankzij de inleefreizen,de grote ondersteuning van heel wat ziekenhuismedewerkers en sympathisanten die het project een warm hart toedragen. Ook kunnen we rekenen op fondsen van de provincie West – Vlaanderen en van stad Brugge alsook nog andere serviceclubs en welgevende organisaties. SAMEN STERK!

  • ligt op zo’n 340 km ten zuiden van Kinshasa, in de provincie Bandundu
  • het ziekenhuis telt 123 bedden
  • er zijn 4 artsen actief en een 25tal verpleegkundigen
  • aan het ziekenhuis zijn er ook 30 gezondheidscentraverbonden waar enkel basisgezondheidszorg kan verleend worden.
  • de gezondheidszone telt ongeveer 170.000 inwoners, sommigen wonen op 100km afstand van het ziekenhuis. De afwezigheid van een wegennet en beperkte transportmiddelen bemoeilijken het bereik van dorpen en ziekenzorg.

De onwetendheid, armoede en bijgeloof van de plaatselijke bevolking brengen grote beperkingen met zich mee. Sensibilisatie en educatie van vooral vrouwen en moeders kan bijdragen tot het dalen van de kindersterfte.

De belangrijkste aandoeningen in de streek zijn malaria, slaapziekte, TBC, darmaandoeningen (diarree), HIV. Preventie en behandeling zijn nochtans vrij eenvoudig, maar de middelen zijn helaas nog beperkt. Mensen die een ongeluk hadden (heel vaak met vuur) of vrouwen waarbij men een moeilijke bevalling voorziet, worden ook naar het centrale ziekenhuis doorverwezen.

Ondertussen is het ziekenhuis uitgerust met elektriciteit en wordt verder gewerkt aan de watervoorziening: 2 belangrijke aspecten in de medische zorg voor de patiënt.

Onze laatste missie droeg ook een steentje bij voor hetafvalbeleid en de handhygiëne. De infrastructuur van het ziekenhuis wordt heden, mits onze financiële tegemoetkoming, door een lokaal onderhoudsteam vernieuwd. Binnenkort start men er met een naaikring, die wij met handnaaimachines bevoorraden, om ziekenhuislinnen te kunnen herstellen en aanmaken.

De schenking van laptops en vaste PC’s maken het sinds kort mogelijk om ook via internet met elkaar te communiceren. Zo houden we elkaar op de hoogte en verloopt het samenwerken vlotter. Want inspelen op plaatselijke noden is een absolute must!

De schenking van laptops en vaste PC’s maken het sinds kort mogelijk om ook via internet met elkaar te communiceren. Zo houden we elkaar op de hoogte en verloopt het samenwerken vlotter. Want inspelen op plaatselijke noden is een absolute must!

Voir tous les hopitaux

SOUTENEZ NOTRE PROJET

Je fais un don