Hoe je engagement voor Memisa verderzetten in 2022?

09 / 03 / 2022

“Vorig jaar blikte ik terug op mijn eerste jaar bij Memisa. Ook vandaag sta ik even stil bij het afgelopen jaar.

Als Donor Care Officer ben ik het eerste aanspreekpunt voor onze sympathisanten en donateurs. Het is dankzij hen dat we in 2021 opnieuw een stabiel jaar hadden. Onze Memisa Info-brochures werden goed onthaald en verschillende kersverse ouders toonden hun solidariteit via hun geboortelijst door materniteiten te ondersteunen in de verschillende Afrikaanse landen waar Memisa actief is.

Ook door in te zetten op het werven van nieuwe donateurs op straat verstevigden we de stabiliteit. Het contact met de straatwervers zorgt voor extra ambiance tijdens de werkuren. Deze nieuwe donateurs gaven hun akkoord om een vaste maandelijkse gift via domiciliëring uit te voeren. Hierdoor kunnen we onze budgetten op (middel)lange termijn beter inplannen. We besparen ook op onze fondsenwervende communicatie, een win-winsituatie dus. Deze positieve signalen en de feedback die onze ambassadeurs van jullie krijgen, motiveren mij en het team.

Sympathisanten die aan Memisa denken in hun nalatenschap zorgen voor extra financiële ruimte bij de realisatie van nieuwbouwprojecten of het implementeren van noodtransport. In 2021 vertienvoudigden onze inkomsten uit legaten in vergelijking met 2020. Persoonlijk maakte ik ook kennis met enkele van deze sympathisanten. Hun verhaal is tegelijk ontroerend en motiverend. In deze terugblik wil ik hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun solidariteit.”

Memisa kan je op vele verschillende manieren steunen, niet enkel met een gift en daar zijn we ook heel dankbaar voor.

Hoe kan je ons team een extra duwtje in de rug geven?

Sander Vandendriessche
Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift