Het belang van prenatale consultaties voor vrouwen in DR Congo

16 / 08 / 2023
In DR Congo is het moedersterftecijfer hoog. Gemiddeld sterven 547 moeders per 100.000 levendgeborenen , dat wil zeggen tot wel 80 keer meer dan in België!

Consultaties van fundamenteel belang

De prenatale consultaties zijn een totaalpakket van zorg gericht op aanstaande mama’s tijdens hun zwangerschap. Zowel in België  als in de DR Congo zijn deze consultaties de gelegenheid om een meerdere onderzoeken uit te voeren (zoals bloed- of urineonderzoek), om te zien of de baby zich goed ontwikkelt en of de mama gezond is. De consultaties verminderen aanzienlijk de risico’s gerelateerd aan zwangerschap en bevalling, zoals miskramen, vroeggeboortes of foetale groeirestrictie.

Sensibilisering en diagnostiek

Het Ministerie van Gezondheid in DR Congo raadt zwangere vrouwen aan om viermaal op consultatie te komen gedurende de zwangerschap (eenmaal in het eerste en tweede trimester en tweemaal in het derde trimester). Indien er tijdens de zwangerschap risico’s gedetecteerd worden, zijn aanvullende consultaties vereist.

De vrouwen worden zo aangemoedigd om zich vanaf het begin van hun zwangerschap te melden bij een gezondheidscentrum, waar ze ontvangen worden door een verpleegkundige of vroedvrouw. De zorgverlener bespreekt de zwangerschap met de aanstaande mama en stelt de vermoedelijke bevallingsdatum vast. Hij of zij detecteert en behandelt ziekten die het verloop van de zwangerschap beïnvloeden (diabetes, hoge bloeddruk, seksueel overdraagbare aandoeningen, etc.). Verder detecteert hij of zij ook tekenen van mogelijke complicaties en plant met het gezin de bevalling in het ziekenhuis in het geval van risicozwangerschappen.

Interactieve groepsbijeenkomsten

In het kader van prenatale consultaties worden er interactieve groepsbijeenkomsten georganiseerd (genaamd “causeries éducatives”) over specifieke thema’s. De verpleegkundige geeft gezondheids- en voedingsadvies, over voedingsmiddelen die de voorkeur hebben tijdens de zwangerschap en over de risico’s die gepaard gaan met de consumptie van gecontamineerd water. De aanstaande mama’s verlaten het gezondheidscentrum met een met insecticide behandelde klamboe om zich ’s nachts tegen muggen te beschermen. Malaria bij zwangere vrouwen leidt namelijk tot ernstige consequenties, voor zowel de mama als de pasgeborene.

En de papa’s…?

Het is belangrijk om het hele gezin te betrekken in het verbeteren van de gezondheid van de moeder en het kind. Mannen worden aangemoedigd om naar het gezondheidscentrum te komen en hun vrouw te begeleiden gedurende de prenatale consultaties. Deze worden Prenatale Consultaties Voor Papa’s genoemd.

Berichtgeving naar echtgenoten richten zich op het belang van HIV/AIDS-diagnostiek, de spreiding van zwangerschappen, gezonde voeding voor zwangere vrouwen, etc.

In de gezondheidscentra op het platteland voeren zorgverleners tijdens de prenatale consultatie geen echografie uit vanwege een gebrek aan apparatuur ofwel toegang tot elektriciteit.

Overweeg daarom  een Memisa geboortelijst aan te maken om de mama’s te steunen door bij te dragen aan de aankoop van echografie-apparatuur voor de ziekenhuizen in DR Congo!

-> Meer info over de geboortelijsten van Memisa

 


[1] https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SH.STA.MMRT

[2] https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/moedersterfte

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift