Gender en gezondheid: het belang van aangepaste infrastructuur voor vrouwen

20 / 11 / 2023

Eerlijke toegang tot gezondheidszorg garanderen

Anticonceptie, gezinsplanning, bevallingen,… Vrouwen hebben specifieke noden op vlak van gezondheidszorg, vooral op het niveau van reproductieve gezondheid en tijdens de zwangerschap. Om aan deze specifieke behoeften te voldoen, moeten zorginstellingen beschikken over aangepaste ruimtes en diensten. Daarom sensibiliseert Memisa haar partners over het belang van de integratie van een genderdimensie in de vormgeving en de structuur van gezondheidsfaciliteiten.

Centre de santé - consultation prénatale

Vaak is het zo dat gezondheidscentra gebouwd worden op een manier waarbij er geen rekening wordt gehouden met de specifieke noden van patiënten, vooral op vlak van privacy. Vrouwen die zich bijvoorbeeld met spoed naar de verloskamer begeven, moeten eerst langs de veelal overvolle wachtkamer passeren, wat stress en ongemak kan veroorzaken. Ze hebben amper privacy, aangezien de twee kamers dicht van elkaar gelegen zijn, soms zonder deur om ze te scheiden.

Na de bevalling moeten de moeders zich een weg banen langs alle andere patiënten om naar de kraamkliniek te gaan. Daarbaast zijn douches niet gemakkelijk toegankelijk en bevinden die zich buiten het gebouw. Er zijn ook geen aparte toiletten voor vrouwen.

Ghislaine, een vrouw van 31 die in het voormalige gezondheidscentrum Itara is bevallen, vertelt ons haar verhaal:

 

Maman bébé Itara « Ik heb veel last gehad van de kou hier, net als mijn baby… om nog maar te zwijgen over het ontbreken van enige vorm van privacy. Wat ik als vrouw vooral verontrustend vond, was het feit dat patiënten die in nabij gelegen kamers lagen, zicht hadden op me tijdens mijn bevalling. Ik was echt niet op m’n gemak! »

PRIVACY EN TOEGANKELIJKHEID

Het is belangrijk om de vormgeving en de organisatie van gezondheidscentra te herzien en om de genderdimensie erin op te nemen. In het kader van de bouw van het gezondheidscentrum in Itara werkten Memisa en haar partner Action d’Espoir samen met een architect om de architectuur te optimaliseren en om vertrouwelijke zorgruimtes te voorzien die de privacy van elk individu respecteren.

Dit omvat een ruimere wachtkamer, een aparte ingang voor vrouwen die op het punt staan te bevallen, een verloskamer die direct verbonden is met de postpartumkamer en aangepaste toiletten die dichterbij liggen.

 

Voormalige plattegrond van het gezondheidscentrum Itara en de kraamafdeling.. 

Bijgewerkte plan van het gezondheidscentrum Itara en de kraamafdeling.

EEN VOORTDUREND PROCES 

Het is soms moeilijk om alle gewenste aanpassingen in de gezondheidscentra door te voeren, maar het integreren van de genderdimensie in de architectuur en het ontwerp van gezondheidsinfrastructuren is een voortdurend proces. Het is essentieel om iedereen, ongeacht geslacht, een goede gezondheidszorg te garanderen. Memisa is vastberaden om hier verder naar te streven en gelijke toegang tot gezondheidszorg te bevorderen. 

Het nieuwe gezondheidscentrum in Itara 

 

GENDERGELIJKHEID

Memisa besteedt bijzondere aandacht aan de genderdimensie in de patiëntenzorg. Gendergelijkheid is namelijk een van de transversale missies van onze organisatie. Dit rechtvaardigheidsconcept houdt rekening met de verschillende belangen en gezondheidsbehoeften van mensen van een verschillend geslacht. Het bevestigt dat middelen gedifferentieerd moeten worden toegewezen om ongelijkheden weg te werken. Het integreren van genderkwesties in het ontwerp van gezondheidscentra helpt de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Meer comfort helpt dus om het vertrouwen in de ontvangen zorg te vergroten. Dit helpt de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren en symptomen van chronische pijn, depressie en posttraumatische stressstoornis te verminderen.

 

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift