Delegatie Europese Unie, Memisa en FMG garanderen gezondheidszorg voor meest kwetsbaren in Guinee

13 / 01 / 2021

2020 was een turbulent jaar voor Guinee. Naast de coronacrisis die het land vooral op sociaaleconomisch niveau hard trof, moest het land afrekenen met een politieke crisis. Maar ondanks deze moeilijke context, was er ook hoopgevend nieuws. Zo tekende Memisa in september een contract met de Europese Unie voor een project van 18 maanden. Dit project, uitgevoerd in samenwerking met partnerorganisatie Fraternité Médicale Guinée (FMG), heeft tot doel de gezondheidsstructuren te versterken zodat de continuïteit van de zorg verzekerd is tijdens de COVID-19-epidemie, maar ook daarna. Een tweede onderdeel van het project omvat acties die specifiek kwetsbare bevolkingsgroepen beschermen zoals tuberculosepatiënten, meisjes en jonge vrouwen en patiënten met een psychische problematiek.

Het project wordt uitgevoerd in de regio’s Conakry, Kindia, Labé en Mamou.

Onvoldoende toegang

Een noodzakelijk initiatief, want het gezondheidssysteem in Guinee staat voor een heleboel uitdagingen. “Onder meer door de klappen die het systeem kreeg tijdens de ebola-epidemie tussen 2013 en 2015”, legt dr. Hilde Buttiëns, Public Health Expert bij Memisa, uit. “Het West-Afrikaanse land kampt met een groot tekort aan (gekwalificeerd) gezondheidspersoneel. Door de wijdverspreide armoede in het land heeft een groot deel van de bevolking geen toegang tot medische zorgen. Vooral in rurale gebieden is het aanbod aan gezondheidsstructuren bovendien erg schaars. De kwaliteit van de zorg laat vaak te wensen over, waardoor bij ziekte niet steeds geopteerd wordt om naar een gezondheidscentrum te gaan. Door COVID-19 blijkt de bevolking nog minder gebruik te maken van de gezondheidsdiensten, wat erge consequenties met zich meebrengt.”

“Met dit nieuwe project bevestigt de Europese Unie haar verbintenis om Guinee te steunen om de gevolgen van de pandemie op het gezondheidssysteem in te perken. Dit partnerschap belichaamt ook de aanpak van #TeamEurope en de uitstekende samenwerking tussen de delegatie van de Europese Unie en de Belgische instellingen in Guinee”, zegt Josep Coll, ambassadeur van de Europese Unie in Guinee. “Dit initiatief, dat focust op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, vormt een aanvulling op de andere projecten die de Europese Unie reeds in Guinee ondersteunt.”

Multiresistente tuberculosepatiënten

De maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dammen leidden tot een aanzienlijke daling van het aantal meldingen van tuberculosegevallen, een onderbreking in de continuïteit van de dienstverlening en een daling van de kwaliteit van de zorgen onder meer door een tijdelijk gebrek aan medicijnen door het stilleggen van het vliegverkeer. Samen met Damiaanactie leveren Memisa en FMG inspanningen om alle barrières weg te werken waarmee multiresistente tuberculosepatiënten dagelijks geconfronteerd worden.

Meisjes en vrouwen

Meisjes en vrouwen worden extra hard getroffen door het gebrek aan degelijke gezondheidszorg. In Guinee bestaat er een grote genderongelijkheid, wat onder meer tot uiting komt in de hoge cijfers van kindhuwelijken. 1 op 4 meisjes is jonger dan 18 jaar wanneer ze haar eerste kind krijgt. Belangrijk knelpunt is de grote nood aan contraceptie waaraan niet voldaan wordt. Daarom krijgt familieplanning en prenatale zorg een belangrijke rol binnen dit project.

Geestelijke gezondheidszorg

Een derde groep die binnen dit project ondersteund wordt opdat hun medische en sociale zorg gewaarborgd blijft, zijn patiënten met een psychische problematiek. Onder meer via huisbezoeken, fondsen die financieel tussenkomen en aangepaste medische behandelingen wordt getracht taboes in de samenleving te doorbreken en de re-integratie van patiënten met een psychische problematiek te bevorderen.

Blijven bijleren

Memisa en FMG ondersteunen gezondheidscentra en ziekenhuizen op vlak van preventie en controle van infecties. Niet alleen essentieel in de strijd tegen COVID-19, maar ook erg zinvol om beter voorbereid te zijn op andere toekomstige epidemieën. Zowel opleidingen voor het gezondheidspersoneel, als materiaal en infrastructuur voor afvalbeheer en watervoorziening dragen hieraan bij.

Om de impact van dit project duurzaam te verankeren, zal Memisa in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en twee nationale onderzoeksinstellingen analyseren en documenteren wat goed, maar ook wat minder goed werkt. Die bevindingen worden doorgegeven aan lokale autoriteiten opdat ook zij hier lessen uit kunnen trekken.

 

Samenwerken werkt!

Sinds 2017 werkt Memisa nauw samen met Fraternité Médicale Guinée. Een complementair partnerschap waardoor we erin slagen onze gezamenlijke missie na te streven, namelijk de toegang tot gezondheidszorg bevorderen voor de meest kwetsbaren. Zo focust FMG zich onder meer op geestelijke gezondheidszorg.

Dankzij de steun van dit EU-project krijgt een man met geestelijke gezondheidsproblemen in Timbi na 10 jaar stilaan zijn waardigheid terug. Al die tijd leefde hij vastgeketend. Zijn omgeving wilde hem beschermen tegen zichzelf en anderen. Sinds kort ontvangt hij een behandeling, zijn medische kosten worden terugbetaald en dankzij huisbezoeken en begeleiding van gemeenschapswerkers vindt hij opnieuw aansluiting bij zijn familie. “Hij kleedt zich dagelijks aan (wat vroeger niet het geval was), heeft opnieuw een gezonde eetlust en herkent de mensen die hem bezoeken en begroet hen”, vertelt zijn broer opgelucht.

 

Als reactie op de verspreiding van het coronavirus in Guinee, maakte de Europese Unie ongeveer 35 miljoen euro vrij om de epidemie te bestrijden, gezondheidspersoneel en -structuren te ondersteunen en de Guineese bevolking zowel op gezondheidsvlak als op sociaaleconomische gebied bij te staan. De delegatie van de Europese Unie in Guinee en Memisa hebben een contract ondertekend voor 20,75 miljard GNF (1,8 miljoen euro) voor de financiering van het project: « Renforcement du système de santé pour assurer la continuité des services et l’accès aux soins des populations vulnérables dans le contexte COVID-19 en République de Guinée. » Dit project maakt deel uit van de #TeamEurope-aanpak en toont de gezamenlijke inspanningen van de delegatie van de Europese Unie in Guinee en de lidstaten van de Europese Unie, om samen te werken in de strijd tegen de pandemie.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift