Een ambitieus waterproject in Benin

19 / 11 / 2021

Hoewel Benin de laatste jaren heel wat vooruitgang heeft geboekt en het bbp steeg, leeft nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking in armoede. Onder meer de toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen blijft een grote uitdaging.

“Gemeenschappen die geen toegang hebben tot water of waar de infrastructuur in slechte staat is, zijn kwetsbaarder voor ziektes. Bovendien kan een gebrekkige toegang tot water leiden tot conflicten en sociale ongelijkheid binnen gemeenschappen.” Dr. Jean-Pierre D. Hounyet (medisch technisch begeleider)

Daarom wil Memisa samen met partners Amces en Uramo de drinkwatervoorziening, hygiëne en sanitaire voorzieningen verbeteren in 4 gezondheidszones in Borgou.

In Benin werkt Memisa samen met AMCES (Association des œuvres Médicales Privées Confessionnelles Associatives et Sociales du Bénin). AMCES is gevestigd in Cotonou en heeft een afdeling in Parakou (in de regio Borgou), URAMO (Unité Rapprochée d’Accompagnement et de Mise en Œuvre) genaamd. Zij zorgt voor de goede uitvoering van de activiteiten van Memisa in de 4 gezondheidszones van Borgou.

Water, hygiëne en sanitaire voorzieningen: onontbeerlijk voor gezonde samenleving

In plattelandsgebieden heeft minder dan één op de vijf huishoudens toegang tot adequate toiletvoorzieningen, blijkt uit  cijfers van het nationale bureau voor statestiek INSAE. Bijna vier op de tien inwoners heeft geen toegang tot drinkwater. De weinige drinkwaterpunten bevinden zich aan de rand van de dorpen, waardoor vrouwen en kinderen kilometers moeten stappen om water te halen.

Deze situatie heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Ze lopen namelijk een groot risico op ziektes via besmet water zoals cholera, diarree, malaria of difterie.

Ook gezondheidscentra getroffen

En niet enkel de individuele huishoudens lijden onder deze situatie.  Ook verschillende gezondheidscentra in Borgou hebben geen stromend water. Zo is het erg moeilijk om medisch materiaal te reinigen en kunnen gezondheidswerkers en patiënten zich niet douchen of gebruik maken van een toilet.

Om als gezondheidscentrum toch functioneel te kunnen zijn, vult het personeel van Guéran’Kali gele bidonnen aan een kraantje zo’n 300 meter van het centrum. Maar in het droogseizoen – wanneer deze bron droogvalt – moeten ze naar het naburige dorp wandelen dat 6 km verder ligt. Allesbehalve een ideale situatie…

Water in Guéran'Kali

©Memisa

Grootse werken

Hieronder de verschillende stappen:

  • Herstel van 2 pompputten
  • Herstellingswerken afvalwaterbeheer (buiten het gezondheidscentrum)
  • Herstellingswerken afvalwaterbeheer (in het gezondheidscentrum)
  • Bouw van 8 structuren voor de afvoer van sanitair afvalwater in gezondheidscentra
  • Bouw van 12 hygiënische afvoersystemen voor douches

Dit project zorgt ervoor dat 2 gezondheidscentra toegang krijgen tot drinkbaar water en voorziet een rioleringssysteem voor 14 gezondheidscentra. Plaatselijke comités zullen instaan voor het onderhoud van de infrastructuur en voorts zullen zij de bevolking sensibiliseren over hygiëne en sanitaire voorzieningen. 96.636 euro is nodig om dit project te kunnen waarmaken.

Steunt u ons om een groot én belangrijk project te realiseren?

Ik doe een gift

Dankzij uw steun, wordt toegang tot water voor patiënten in Borgou de norm.

Dit project ter verbetering van de watervoorziening, hygiëne en sanitaire voorzieningen in Borgou is een concrete toepassing van de zesde SDG (ontwikkelingsdoelstelling): de universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
Voorbeeld

Reeds verschillende jaren voorziet Memisa samen met haar partners gezondheidscentra van toiletten, douches en wateropvangssystemen. Zo werden in 2019 in vier gezondheidscentra in Haut-Uélé (DR Congo) toiletten gebouwd en regenwatertanken geïnstalleerd. ©Memisa

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift