Educatie rond wereldburgerschap en solidariteit, ook voor zorgprofessionals

20 jaar geleden richtte Memisa het initiatief Ziekenhuis voor Ziekenhuis (ZvZ) op om zorgprofessionals in binnen- en buitenland samen te brengen. Ieder Belgisch ziekenhuis uit het netwerk is gekoppeld aan een gezondheidszone in de DR Congo. In 2023 kregen 18 Belgische medewerkers van 7 ziekenhuizen uit ons ziekenhuisnetwerk de kans om naar de DR Congo te reizen en hun Congolese collega’s te ontmoeten. Een onvergetelijke reis, alsook het begin van een blijvende betrokkenheid bij gezondheidszorg wereldwijd.

In België organiseren we samen met Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld het educatief programma “Gezondheidszorg voor Iedereen” voor Wereldburgerschap en Internationale Solidariteit. We creëerden een netwerk van 150 geëngageerde ambassadeurs. We ondersteunen deze ambassadeurs via een opleidingsprogramma. Zodra de ambassadeurs gesensibiliseerd zijn over het probleem en beschikken over de kennis die ze nodig hebben, kunnen ze onze boodschap van solidariteit overbrengen naar hun patiënten, hun collega’s en uiteindelijk naar het grote publiek en naar politici.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift