Dr. Ketaki Das uit India: “Dagelijks strijden we met succes tegen kindhuwelijken en kinderhandel”

30 / 01 / 2019

Dr. Ketaki Das, Public Health Research Officer voor onze partnerorganisatie ‘WBVHA’ (= West Bengal Voluntary Health Association) in India, bracht ons eind 2018 een bezoek in onze kantoren. Tijd voor een gesprek!

Dr. Ketaki Das werkt al sinds 2009 voor ‘WBVHA’ en is als Public Health Research Officer actief in het ‘basic health care & support programme’. WBVHA werkt samen met 41 partners die zich mobiliseren om de toegang tot zorg en de kwaliteit van de zorg te verbeteren in 4 districten van West-Bengalen en in 1 district in Sikkim. Hiermee bereiken ze 1,9 miljoen personen. Ze geven onder andere financiële steun aan partners en helpen bij het lobbywerk.

Dr. Das werkt als researcher binnen de organisatie en werkt de nieuwe projecten uit, voert alle onderzoeksactiviteiten uit en analyseert de data. Ze traint de partners en is de directe link met de academische instellingen om de programma’s te verbeteren.

“Met WBVHA identificeren we de lokale noden van de gemeenschap, stellen hierin prioriteiten en brengen dan iedereen samen die hierin een rol speelt zoals de gemeenschapsleiders, de dienstverleners van de omgeving en andere lokale actoren. Het probleem, bijvoorbeeld de infrastructuur die ontoereikend is, wordt besproken en dan wordt er een oplossing gezocht of wordt het doorverwezen naar een hoger niveau.”

Community Health Funds

Een bijzonder succesvol initiatief van WBVHA is de oprichting van “Health Funds” door dorpsvrouwen om de extra kosten van de gezondheidszorg zoals vervoer en inkomensverlies te dekken. Het initiatief vloeit voort uit bestaande zelfhulpgroepen die overtuigd werden om van gezondheidszorg een prioriteit te maken door een deel van hun maandelijkse bijdrage hieraan te besteden. “Dit geld wordt gebruikt voor medische noodgevallen zoals vervoer naar de gezondheidscentra of voor basismedicatie. Hierdoor moeten de vrouwen geen geld lenen van anderen.”, vertelt dr Das.

Kindhuwelijken

In India zijn er veel adolescenten groepen, zowel gemengde als aparte vrouwen- of mannengroepen. WBHVA leerde hen vaardigheden over psychosociale, fysieke en mentale gezondheid. Deze groepen strijden bv tegen kindhuwelijken, die er vaak in deze regio zijn. De leiders van zo’n groepen leerden zich dankzij WBHVA uitdrukken en kunnen dus meteen naar de ouders stappen van de kinderen die uitgehuwelijkt worden om dit tegen te gaan. Indien dit niet werkt, gaan ze naar andere familieleden, personen die dicht bij de familie staan of naar het hoofd van het dorp.

Geriatric groups

“Een ander initiatief van WBHVA zijn de ‘geriatric groups’, groepen voor 60-plussers. Zij nemen zelf het heft in handen om de hiaten in het gezondheidssysteem aan te kaarten op hoger niveau”, vertelt dr. Das. De 60-plussersgroepen helpen ook om de eenzaamheid te overwinnen en organiseren activiteiten die de sociale integratie bevorderen.

Conferentie

“Samen met WBHVA kunnen we heel veel mensen bereiken en verandering teweeg brengen. We hebben bijvoorbeeld het aantal thuisbevallingen verminderd: momenteel vinden 92% van de bevallingen in een gezondheidscentrum plaats. We strijden dagelijks met succes tegen kindhuwelijken en kinderhandel.

We willen uiteraard onze kennis hierover delen. Dat is een van de redenen dat we van 7 tot 9 februari, in samenwerking met Memisa, een conferentie organiseren in West-Bengalen. We zullen het hebben over het ‘basic health care programme’; hoe dit uitgevoerd wordt en welke methodes er gebruikt worden, zodat anderen ervan kunnen leren. We nodigen bv alle instituten die werken rond hygiëne en publieke zorg uit, zowel van in India als van buiten India. Ik duim voor een geslaagd event!”

Dr. Ketaki Das

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift