Bedankt voor uw solidariteit!

In ruil voor uw steun aan Memisa ontvangt u een fiscaal attest, vanaf € 40 op jaarbasis. Wenst u dat de FOD Financiën het bedrag van uw gift(en) aan Memisa automatisch in uw online vereenvoudigde belastingaangifte plaatst? Vul het formulier hieronder in.

Merci pour votre solidarité !

En échange de votre soutien à Memisa, vous recevrez une attestation fiscale, pour tout don à partir de 40 euros par an. Vous souhaitez augmenter vos chances* de recevoir votre attestation fiscale automatiquement en ligne du SPF Finances ? Remplissez le formulaire ci-dessous.

Data
Taal / Langue *

* Memisa stuurt de nodige gegevens door naar FOD Financiën maar kan niet 100% garanderen dat het bedrag in de vereenvoudigde belastingaangifte
geplaatst wordt. Uw gegevens worden niet misbruikt, verkocht of gedeeld aan derden. Raadpleeg onze privacy policy op: https://memisa.be/transparantie/

* Memisa envoie les données nécessaires au SPF Finances mais ne peut garantir à 100% que le don sera inclus dans la déclaration fiscale simplifiée en ligne. Vos données ne seront pas utilisées abusivement, vendues ou échangées avec des tiers. Consultez notre politique de confidentialité : https://memisa.be/fr/transparence/#privacy

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift