“Congolezen staan voor moeilijke keuze: thuis verhongeren of corona oplopen onderweg”

01 / 04 / 2020

De situatie in DR Congo verslechtert met de dag. We zien het aantal coronagevallen stelselmatig toenemen. Voorlopig merk ik nog geen paniek rondom mij, maar dat zou binnenkort weleens kunnen veranderen. De overheid nam strenge maatregelen en dat is goed, maar het probleem is dat 95% van de bevolking hier van dag tot dag leeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Strikte quarantaine is voor de meeste Congolezen dan ook onmogelijk. Voor hen is het kiezen tussen thuis verhongeren of onderweg corona oplopen, ziek worden en in het ergste geval sterven”, zegt dokter Joseph Mukombozi uit Haut-Uélé (noordoosten van DR Congo).

De snelle evolutie van het coronavirus Covid-19 in Afrika is zorgwekkend. We kunnen het ons niet veroorloven om tijd te verliezen vooraleer we actie ondernemen. En hoewel we ons grote zorgen maken, trachten we bij Memisa hoopvol te blijven: we kunnen de loop van deze pandemie nog veranderen. Net zoals in Europa moet ook Afrika inzetten op flattening the curve, met andere woorden de piek van besmette patiënten verkleinen en vertragen om zo de gezondheidszorg niet over te belasten.

Daarom moeten we als medische ngo snel reageren en extra middelen en capaciteit inzetten op:

  • Sensibilisering. Zodat de bevolking zich bewust is van de ernst van de situatie, zonder dat er onnodig paniek wordt gezaaid. Zowel de hygiënische maatregelen als het belang van afstand houden worden gecommuniceerd.
  • Bescherming en preventie. Enerzijds is er nood aan specifiek materiaal voor het medisch personeel om te voorkomen dat zij besmet raken (maskers, handschoenen, …), anderzijds moet er extra materiaal worden voorzien om de hygiëne te waarborgen (zeep, bidons met kraantjes, desinfecterende gel, …).
  • Versterking eerstelijnsgezondheidszorg. Het gezondheidssysteem in DR Congo is ontzettend fragiel. We moeten erover waken dat het systeem door deze crisis niet volledig instort. Hoe? Door consultaties te reorganiseren, ervoor te zorgen dat patiënten correct worden doorverwezen én door te verhinderen dat besmette patiënten in contact komen met de rest van de bevolking. Kortom, we streven naar een gezondheidsstelsel dat toegankelijker, doeltreffender en veerkrachtiger is.
  • Opleiden van personeel, zodat zij weten hoe ze moeten omgaan met patiënten die coronaverschijnselen vertonen.
  • Medisch materiaal is noodzakelijk, zowel in de gezondheidscentra als ziekenhuizen.

Medische en humanitaire ramp

Begin maart kwam een einde aan de 19 maanden durende ebola-epidemie. Maar wat goed nieuws zou moeten zijn, wordt overschaduwd door een volgende gezondheidscrisis. Deze corona-epidemie zal in Afrika andere vormen aannemen dan in Europa en dat om verschillende redenen. Zo is de bevolking er wel jonger, maar zijn er een heleboel andere riscofactoren. Een deel van de populatie is bijvoorbeeld kwetsbaarder door ondervoeding en er zijn meer hiv-patiënten met een verlaagde weerstand.

Veel is nog onzeker… Maar wat wel vast staat, is dat indien geen nodige maatregelen worden genomen dit een medische en humanitaire ramp zal worden. Want niet alleen het sterftecijfer door corona zelf zal hoog oplopen. Daarnaast kunnen de neveneffecten op de niet-getroffen bevolking even schadelijk of zelfs schadelijker zijn dan de epidemie zelf. Want door overbelaste gezondheidsvoorzieningen zullen patiënten met andere ziekten niet meer behandeld kunnen worden.

Versterking gezondheidssystemen

Memisa doet er alles aan om haar lopende programma’s verder te zetten om zo de meest kwetsbaarste gemeenschappen te ondersteun. Samen met onze partner Artsen Zonder Vakantie bouwen we iedere dag aan de versterking van het gezondheidssysteem en de huidige actualiteit doet ons een te meer beseffen hoe noodzakelijk dat is.

Door een gebrek aan hygiëne loopt medisch personeel een groot risico om besmet te raken en praktische maatregelen – zoals geregeld de handen wassen met zeep – is moeilijk wanneer er geen stromend water, laat staan zeep voorhanden is. Deze crisis zullen we samen te lijf moeten gaan. Want de enige behandeling die we tot nu toe hebben is solidariteit. Blijf thuis, wees solidair en doe een gift!

 

Iedere gift vanaf € 40 geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. Bijvoorbeeld: bij een gift van € 40 betaalt u in werkelijkheid slechts € 22 voor een hygiënekit.
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
5 liter hydro-alcoholische gel
Productie van 5 liter hydro-alcoholische gel voor het verplegend personeel
25€
Hygiënekit
Desinfectiemiddel, emmer en kraantje voor patiënten
40€
Ziekenhuisbed
+ afwasbare matras
500€

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift