Een spoedafdeling voor Bembéréké

24 / 07 / 2018

Het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké is het enige referentieziekenhuis voor de 1,5 miljoen potentiële patiënten in de regio. Tot vorig jaar echter was er slechts 1 ruimte beschikbaar met 3 bedden om spoedgevallen op te vangen. Bij een ongeval moesten patiënten soms tot de volgende dag wachten om behandeld te worden. Dankzij de steun van onze schenkers kon een volwaardige spoedafdeling gebouwd worden. De inauguratie vond plaats op 13 juli. De patiënten kunnen nu onder betere omstandigheden worden verwelkomd.

“Bedankt voor uw steun. Bedankt voor deze spoedafdeling die de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten zal verbeteren!” Dr. Aoudi, directeur van het ziekenhuis

Getuigenissen

*Deze getuigenissen zijn enkel beschikbaar in het Frans.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift