ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Deze informatie vindt u hieronder.

  • Memisa België vzw is de officiële benaming van Memisa. Ons registratratienummer is BE0435563751
  • Het secretariaat en de maatschappelijke zetel van Memisa bevindt zich op volgend adres: de Meeûssquare 19 – 1050 Brussel, België.

De doelstelling van Memisa is Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie voor ontwikkelingssamenwerking op medisch gebied. Haar doel bestaat erin de gezondheidszorg te bevorderen voor allen met speciale aandacht voor de armste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen en het stimuleren van een integrale en inclusieve ontwikkeling.

Voor de meest recente lijst van de namen van onze bestuurders en hun functie, klik hier.

  • Voor het meest recente activiteitenoverzicht en de financiële verantwoording verwijzen we naar ons jaarverslag.
  • Voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan verwijzen we naar ons jaarverslag.

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de communicatiedienst via [email protected].

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift