5 tips om (vanuit je kot) te strijden tegen moedersterfte

30 / 04 / 2020

Sinds enkele weken zitten we allemaal thuis om zo samen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En hoewel verschillende activiteiten voorlopig niet kunnen doorgaan, wil dit niet zeggen dat ons engagement stilligt. Integendeel: de strijd tegen moedersterfte gaat voort! Vijf tips om samen met ons (vanuit je kot) dit onrecht aan te vechten.

Ook vanuit je zetel kan je bijdragen aan de strijd tegen moedersterfte:

1. Informeer je

Tijd genoeg om je te verdiepen in het Afrikaanse gezondheidssysteem en een antwoord te vinden op de vraag: waarom sterven zoveel moeders tijdens hun zwangerschap of bevalling in Afrikaanse landen? Uiteraard bestaat er geen eenduidig antwoord op deze vraag en spelen verschillende factoren mee. Op de website van Memisa vind je hierover een heleboel informatie. Maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of www.glo-be.be biedt een waaier aan interessante artikels gelinkt aan ontwikkelingssamenwerking.

2. Begrijp de ruimere context: gendergelijkheid is een mensenrecht

Het nastreven van gendergelijkheid is niet alleen onze morele plicht en een kwestie van mensenrechten, maar het is ook de meest effectieve manier om economische vooruitgang te boeken. Want een moeder die overlijdt, overstijgt het individuele. Moedersterfte remt fors de ontwikkeling en groei van landen. In Afrika vormen vrouwen de ruggengraat van de economie. Ze produceren en verwerken voedsel en dragen op deze manier enorm bij aan de Afrikaanse landbouw én economie. Maar ook in België hebben we op dit vlak nog een lange weg te gaan.

3. Doe een gift

Want tijdige opsporing en een goede behandeling kunnen een wereld van verschil betekenen voor zwangere vrouwen. Met jouw gift maken we gezondheidszorg toegankelijk voor toekomstige moeders (zowel op financieel vlak door mutualiteiten en solidariteitsfondsen, als op materieel vlak door de aankoop van motorambulances). We rusten gezondheidscentra en ziekenhuizen uit met medisch materiaal, ondersteunen opleidingen voor verlos- en verpleegkundigen en sensibiliseren de bevolking rond het recht op gezondheidszorg, waaronder prenatale zorg.

4. Praat erover

Houd deze kennis niet voor jezelf. Praat erover (via telefoon, chat, mail, …) met je partner, ouders, vrienden, collega’s, … Leg ze uit waarom deze thematiek je zo nauw aan het hart ligt.

5. Sharing is caring

En wil je nog meer mensen bereiken dan je onmiddellijke omgeving? Laat je mening horen op sociale media. Deel posten waarin duidelijk wordt dat je het onaanvaardbaar vindt dat iedere dag wereldwijd nog steeds 810 vrouwen sterven aan de complicaties van hun zwangerschap of bevalling.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift