Video: Hoe Memisa-consortium de uitdagingen rond seksuele en reproductieve gezondheid aanpakt in Burundi

05 / 07 / 2022

 

Dankzij de financiële steun van de Europese Unie vormt Memisa een consortium met Enabel, Louvain Coopération en Artsen Zonder vakantie. Samen voeren zij het programma “Twiteho Amagara” uit, dat de gezondheidscomponent is van het EU-programma ter ondersteuning van de weerbaarheid van de bevolking in Burundi. Naast het toegankelijker maken van de gezondheidszorg voor de allerkwetsbaarsten zet Memisa in op seksuele en reproductieve gezondheidszorg en de integratie van geestelijke gezondheidszorg in gezondheidscentra en districtsziekenhuizen. Al deze acties maken deel uit van de uitvoering van de nationale gezondheidsstrategie.

Waarom investeren in SRGR van jongeren?

De cijfers spreken voor zich: zwangerschaps- en bevallingscomplicaties zijn wereldwijd de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes tussen 15 en 19 jaar (cijfers UNFPA 2019). In Burundi moeten jaarlijks ongeveer 1.700 meisjes hun schooljaar onderbreken omdat ze zwanger zijn. De meeste seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen bij jongeren zijn te voorkomen of te behandelen. Wanneer aan de noden en rechten van jongeren op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid wordt voldaan, verbetert niet alleen hun gezondheid. Ze zullen ook beter in staat zijn om gebruik te maken van onderwijs- en arbeidskansen, wat een positieve impact heeft op hun welzijn, waar een hele gemeenschap bij wint. Tot slot is het belangrijk dat jongeren bepaalde normen en waarden rond gender, seksualiteit en voortplanting begrijpen en zelfs in vraag durven te stellen. Zodat ze op een zinvolle manier deel uit kunnen maken van de samenleving en de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot kritische en zelfbewuste volwassenen.

 

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift