style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/07/IMG_4774-scaled.jpg');"

3 juli 2023

Ziekenhuis voor Ziekenhuis Dag: een dag van solidariteit

De Ziekenhuis voor Ziekenhuis dag, die jaarlijks plaatsvindt in juni, is een traditie geworden voor de Belgische solidaire ziekenhuizen. Ieder jaar komen de vrijwilligers uit het Ziekenhuis-voor-Ziekenhuis netwerk bijeen om de verhalen van de verschillende samenwerkende actoren te horen en om uit te wisselen over hun inzet en engagement.  

De versterking van gezondheidssystemen in een fragiele context 

Het versterken van gezondheidssystemen in een fragiele context, dat is hoe de missie van Memisa in enkele woorden samengevat kan worden. Houssynatou Sy, onderzoekster aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde, nodigt u uit om mee te denken wat samenwerking betekent Zij stelt de voorwaarden voor een integere en ethische samenwerking voor: een intensieve dialoog tussen de organisaties en hun actoren, een voortdurende aanpassing aan de context en een sterke vertrouwensrelatie met partners en hun begunstigden.

Zij benadrukt ook het belang van de versterking van goed bestuur voor een beter gezondheidssysteem, en maakt haar publiek bewust van het feit dat “wij als gezondheidsmedewerkers niet enkel verzorgers zijn, maar wij zijn ook politieke actoren, die de en jullie hebben de kracht hebben om het bestuur te veranderen.”

Het intensiveren van de dialoog, dat is hoe de missie van Memisa zich ontwikkelt in het kader van haar vijfjarenplan. Jean-Clovis Kalobu, Collaborations Development Officer en voormalig Medisch Adviseur voor Memisa in Kinshasa, onderzocht de door Memisa ontwikkelde strategie om meer belanghebbenden en actoren in de gezondheidszone te betrekken om zo de duurzaamheid en de toe-eigening van verantwoordelijkheid in de geplande activiteiten te bevorderen. Sinds 2023 worden op basis van deze strategie de activiteiten in de Congolese gezondheidszones geco-financierd door de Belgische partnerziekenhuizen in het kader van het Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject.

Inleefreizen

Begin 2023 hebben meerdere vrijwilligers uit het ZvZ-netwerk de mogelijkheid gehad om naar DR Congo te gaan om te ontdekken hoe de zorg georganiseerd wordt in de gezondheidszones. Klaas en Els van VITAZ (Sint-Niklaas) en Isabelle en Camille van Groupe Santé CHC Luik getuigen over de ervaringen die zij met de andere leden van het netwerk hebben opgedaan. De inleefreizen waren een gelegenheid om de Congolese collega’s te ontmoeten en om kennis te maken met het gezondheidssysteem in de plattelandsgebieden. Deze reis bood een unieke kans voor de vrijwilligers om na terugkomst hun collega’s in België, hun patiënten en hun families bewust te maken over de ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in de wereld.

Reizen naar de DR Congo, dat heeft Sabine Van De Vyver, hoofdvroedvrouw van het AZ Sint-Vincentius Deinze, vaker gedaan. Na 18 jaar op en neer reizen naar DR Congo, heeft zij haar reflecties en ervaringen gebundeld in het boek “Moeders in Afrika”. Gedurende de Ziekenhuis voor Ziekenhuis Dag heeft zij ons meegenomen in haar verhaal het grote plezier gedaan door enkele passages uit haar boek voor te lezen. Hier een kleine sneak peek uit haar boek:

“Ibangu, mijn Congolese collega hoofdvroedvrouw, verwarmde mijn hart met de manier waarop ze zingend en dansend jonge moeders stimuleerde goed voor zichzelf en hun baby te zorgen. Ik werd vaak heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop, pijn, vreugde en verdriet maar de kracht waarmee artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen vaak met veel te weinig materiaal en middelen proberen zorg te dragen, zullen mij voor altijd inspireren.”

 

 

Ziekenhuis voor Ziekenhuis

Het initiatief van Ziekenhuis voor Ziekenhuis brengt ziekenhuizen in België in contact met gezondheidsstructuren in het Globale Zuiden die door Memisa ondersteund worden. De Belgische ziekenhuizen engageren zich om hun personeel en hun patiënten te sensibiliseren over de ongelijkheden in de toegang tot de gezondheidszorg alsook het ondersteunen van de projecten die uitgevoerd worden door Memisa in de plaatselijke partnerziekenhuizen

Meer info

 

 

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift