Doe een fiscaal aftrekbare gift aan Memisa

Wat zijn aftrekbare giften in België?

In België zijn giften aan verenigingen fiscaal aftrekbaar.
Dit betekent dat uw belastingaanslag kan verlagen naargelang het bedrag dat u schenkt aan liefdadigheids- en humanitaire organisaties zonder winstoogmerk zoals Memisa. Vanaf 40 euro aan giften op jaarbasis is 45 % van het bedrag van je gift aftrekbaar. Hiervoor levert bijvoorbeeld Memisa een fiscaal attest af waarmee u deze belastingvermindering kan krijgen.

Ik doe een gift

Hoe kan u profiteren van de belastingvermindering?

De belastingvermindering geldt voor alle giften aan in België erkende en door de minister van Financiën of zijn afgevaardigde erkende verenigingen. De meest voorkomende giften gaan naar goede doelen, maar het is ook mogelijk om giften te doen aan erkende universiteiten of hogescholen, Belgische politieke partijen of vakbonden. Om erachter te komen bij welke instellingen u een belastingcertificaat kan verkrijgen, volstaat het de lijst van erkende instellingen op de gespecialiseerde site van het ministerie van Financiën te raadplegen.

Voor een aftrekbare gift in België moet u aan enkele voorwaarden voldoen.

  • Voor schenkingen van ten minste 40 euro per kalenderjaar en per instelling geniet u een belastingvermindering van 45% van het schenkingsbedrag. Als u bijvoorbeeld in februari 2022 15 euro en in mei 2022 30 euro aan Memisa schenkte, kan u profiteren van een belastingvermindering van 45 % van het geschonken bedrag, omdat het hoger is dan het minimumbedrag van 40 euro. Zo kost een gift van 40 euro u in werkelijkheid slechts 22 euro.
  • U moet een fiscaal attest hebben van de schenking aan de instelling. De erkende organisatie waaraan u een schenking hebt gedaan, moet u dit certificaat, een soort “ontvangstbewijs”, overhandigen zodat u van de belastingaftrek kan genieten.
  • De gift moet contant zijn (geldelijke gift). Onder bepaalde voorwaarden kunnen schenkingen van kunstwerken in aanmerking komen voor een belastingvermindering
  • De schenking of gift moet zonder tegenprestatie gebeuren: zij vormt geen vergoeding voor de levering van goederen of diensten. .

Over het belastingcertificaat verzonden door Memisa

Memisa stuurt elk jaar in maart of april fiscale attesten naar haar schenkers.
Om voor belastingvermindering in aanmerking te komen, vermeldt u in vak X.A van uw belastingaangifte het bedrag van de giften van het voorgaande jaar waarvoor u een fiscaal attest hebt ontvangen.
U hoeft uw attest niet bij uw belastingaangifte te voegen, maar u moet het bewaren en ter beschikking stellen van de administratie bij belastingcontrole.
Als u wilt dat het bedrag van uw fiscaal attest automatisch wordt opgenomen in Tax-on-Web, moet Memisa over uw juiste gegevens beschikken. Om uw gegevens aan te vullen, kan u ons een e-mail sturen naar [email protected]. Welke gegevens hebben wij nodig?
Naam, voornaam, volledige adresgegevens

Wat is de limiet van het bedrag van de belastingvermindering na een aftrekbare gift in België?

Na een gift die aan de vereiste voorwaarden voldoet, profiteert u van een belastingvermindering van 45 % van het gestorte en op het attest van de instelling vermelde bedrag. Er zijn echter twee limieten waarmee u rekening moet houden:

  • Het totale bedrag van de giften mag niet meer bedragen dan 20 % van uw totale netto-inkomsten.
  • Het totale bedrag aan giften mag niet hoger zijn dan 392.200 euro (belastingjaar 2023 – inkomsten 2022).

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift