Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

In de DR Congo overlijden ieder uur gemiddeld drie vrouwen tijdens hun zwangerschap of als gevolg van de bevalling (UNFPA, 2023).

In de DR Congo overlijden ieder uur gemiddeld drie vrouwen tijdens hun zwangerschap of als gevolg van de bevalling (UNFPA, 2023).

Een van de redenen waarom dit moedersterftecijfer in de DRC zo hoog ligt, is een gebrek aan zelfbeschikkingsrecht van vrouwen betreffende hun reproductieve gezondheid. Toegang tot kennis over gezinsplanning is een van de voorwaarden om vrouwen te ondersteunen in hun keuze om zwanger te worden, en wanneer ze dat willen.

Memisa heeft opleidingen voorzien in verschillende gezondheidszones, zodat de zorgverleners hun patiënten kwaliteitsvolle gezinsplanningsdiensten kunnen aanbieden. Om de kennis rond deze thema’s te verbeteren bij de mensen die hun stem laten horen in de gemeenschap -religieuze leiders, lokale stamhoofden, leerkrachten- hebben Memisa en Action d’Espoir, een reeks opleidingen en sensibiliseringssessies georganiseerd voor deze vertegenwoordigers van de gemeenschap. Zij zijn namelijk voortrekkers wanneer het gaat over het doorbreken van taboes en barrières die jongeren ervan weerhouden hun seksuele en reproductieve rechten uit te oefenen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift