AZ Turnhout

In 2012 stapte AZ Turnhout in het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’.

Het partnerschap behelst jaarlijkse financiële steun, uitwisseling van kennis en het uitbouwen van een duurzame relatie met het ziekenhuis en de gezondheidszone van Fataki (Noordoost-Congo). AZ Turnhout wil hiermee structureel meewerken aan een wereldwijde kwalitatieve basisgezondheidszorg.

Eric Willems, directeur verpleging: “Ik vind het belangrijk dat we als regionaal ziekenhuis over de grenzen heen kijken en meewerken aan een wereldwijde basis gezondheidszorg en aan het welzijn van mensen die het veel minder goed hebben dan wij. Er bestond in ons ziekenhuis al een traditie van organiseren van acties en initiatieven als steun voor verschillende goede doelen. Deze traditie blijven we stimuleren en uitbreiden, alleen zullen vanaf nu alle opbrengsten éénduidig naar het ziekenhuis van Fataki gaan.

Zo organiseert de interne werkgroep Help Fataki tal van activiteiten voor het personeel: acties op het personeelsfeest, kaartjesverkoop, paaseierenverkoop, sponsorloop op Dwars door Turnhout,…

Info over de zone Fataki

Fataki is gelegen in Noordoost-Congo. De gehele zone telt één referentieziekenhuis en 13 kleinere gezondheidscentra met in totaal 80 bedden (ter vergelijking: AZ Turnhout telt 650 bedden). Voor een bevolking van 118.184 mensen, telt de zone 2 artsen en 41 verpleegkundigen. Het plaatselijk ziekenhuis heeft een jaarbudget van 200.000 dollar. Dat is ongeveer één duizendste van het jaarbudget van AZ Turnhout! Alle hulp is dus zeker welkom.

Hoe kunt u steunen?

U kunt de ziekenhuiszone van Fataki steunen door uw bijdrage op de rekening IBAN BE 92 3100 9000 0023 op naam van ‘Memisa – AZ Turnhout’ en met de gestructureerde mededeling 911/6000/00043Download de folder voor meer info. Of geef Fataki op als geschenktip bij een geboorte of huwelijk.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op belastingsvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Alle ziekenhuizen bekijken

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift