AZ Delta Roeselare

In het kader van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis heeft AZ Delta sinds 2010 een partnerschap afgesloten met de Congolese gezondheidszone Pay Kongila dat bestaat uit één referentieziekenhuis en 20 gezondheidscentra. Pay Kongila is gelegen in Kwilu, een provincie in het zuidwesten van Congo. Het ziekenhuis beschikt over een 150-tal bedden, verdeeld over de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie, pediatrie en gynaecologie. Daarnaast beschikt het ook over ondersteunende diensten zoals een klinisch laboratorium, een apotheek en een dienst radiologie. Het ziekenhuis wordt bemand door twee artsen, een dertigtal verpleegkundigen en nog een twintigtal ondersteunende werknemers.Via allerlei activiteiten en acties wordt er jaarlijks 12.500 euro ingezameld. Met dit geld steunen we niet alleen het ziekenhuis, maar ook de verschillende gezondheidscentra die aan het ziekenhuis verbonden zijn. Het geld wordt voornamelijk gebruikt om de aanmoedigingspremies van de verpleegkundigen en artsen te betalen. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor structurele investeringen, de aankoop van medisch materiaal en geneesmiddelen, opleiding en vorming van medewerkers, logistieke ondersteuning, technische omkadering, enz.

Het ziekenhuis wordt niet alleen financieel gesteund, maar onzekennis en materialen worden eveneens ter beschikking gesteld. Bijkomend wordt er voor iedere euro die wij inzamelen, nog eens vier euro bijgelegd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Ook de provincie West-Vlaanderen draagt haar steentje bij. In 2012 stond zij in voor de bouw van een waterreservoir. In 2013 werd een project goedgekeurd om de reeds aanwezige zonnepanelen opnieuw te laten functioneren en in 2014 ontvingen we subsidies voor de aankoop van een generator.

Om de twee jaar bezoeken twee AZ Delta-medewerkers tijdens hun verlof het ‘terrein’ via een door Memisa  georganiseerde en deels gefinancierde inleefreis. De rest van het kostenplaatje wordt gedekt door de deelnemers van AZ Delta zelf, mits een financieel steuntje en uiteraard de volledige aanmoediging van de directie. Tijdens dit bezoek krijgen de medewerkers de kans om kennis te maken met de concrete noden van het partnerziekenhuis, de lokale gezondheidscentra en met de mensen achter deze noden.

 

Meer info: https://www.azdelta.be/nl/info-over-az-delta/samenwerkingen/ontwikkelingssamenwerking

Alle ziekenhuizen bekijken

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift