DR CONGO – Conflict in Ituri

12 / 07 / 2018

Wat we ter plaatse doen

Met de steun van Memisa kon Caritas Bunia samen met de mensen op de vlucht uit het Telega-kamp:

2 toiletblokken en douches met 3 deuren installeren;

– de toiletten van de basisschool (gebruikt door de ontheemden) saneren om het gevaar van diarree-epidemieën te verminderen.

Deze interventies hebben het risico op epidemieën aanzienlijk verkleind, wat vooral belangrijk is omdat cholera en malaria endemisch zijn in de regio.

Memisa heeft daarnaast ook essentiële geneesmiddelen vrijgemaakt voor de zieken van de gezondheidszone van Lita.

Met fondsen van Memisa kon Caritas Bunia voedsel verdelen aan 535 huishoudens in de regio van Bunia. Dit komt neer op ongeveer 2.675 gevoede mensen. Elk voedselpakket bestaat uit:

– 10 kg maïsmeel

– 5 kg bonen

– 2,5 liter plantaardige olie

– 2 zakken van 500 gr keukenzout

Evolutie van de situatie

09/07/2018: Memisa, ter plaatse aanwezig, ontwikkelt een duurzame strategie die humanitaire noodhulp koppelt aan het duurzame herstel van het gezondheidssysteem. Memisa ondersteunt Caritas Bunia bij het beheer van een centrum voor mensen op de vlucht, maar het is ook van het grootste belang dat, zodra de crisis voorbij is en mensen naar huis kunnen terugkregen, het gezondheidssysteem functioneel is en klaar is voor de opvang van, de vaak kwetsbare, mensen op de vlucht.

“Mijn naam is Joel en ik ben verpleger in het algemeen ziekenhuis van Drodro, ondersteund door Memisa. Ik heb tijdens de conflicten in februari mijn dorp verlaten samen met mijn hele familie en zocht onderdak in dit kamp in Bunia. Hier werd ik, samen met anderen, uitgekozen om de zorgdiensten van het kamp te beheren. De dienst is 24 uur per dag beschikbaar en er kunnen 45 tot 50 personen per dag behandeld worden. De eenvoudige gevallen worden ter plaatse verzorgd en de andere worden doorverwezen naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum. De belangrijkste ziekten waarmee we geconfronteerd worden, zijn acute infecties van de luchtwegen, malaria, diarree en ondervoeding bij kinderen. We werken ook aan het sensibiliseren van zwangere vrouwen over prenatale consultaties. We doen ons best om de zieken te helpen voordat we zelf naar huis gaan.”

20/03/2018: Een dokter ter plaatse vertelt ons dat de gezondheidscentra in Gbi, Joo en Kakwa geplunderd zijn en het personeel naar Oeganda is gevlucht. Sinds het begin van de week is de situatie wel gekalmeerd.

19/03/2018: Gewapende mannen vielen afgelopen zaterdag blauwhelmen aan tijdens hun patrouille in de steden Gbi en Joo, waarbij twee aanvallers om het leven kwamen.

17/03/2018: Volgens de beoordeling van de belangrijkste artsen van verscheidene gezondheidszones in Ituri, neemt het lokale gezondheidssysteem geleidelijk aan zijn taken terug op. In Drodro zijn 3 van de 16 gezondheidscentra actief. Van de 13 centra die gesloten zijn, zijn er minstens 4 geplunderd. Ook het ziekenhuis in de gezondheidszone is actief, maar draait niet op volle toeren en het wordt bewaakt door het leger.

In Tchomia vangen 7 van de 12 gezondheidscentra patiënten op. Het algemeen ziekenhuis in het gebied heeft zijn activiteiten afgebouwd nadat de helft van het personeel op de vlucht sloeg.

In Nizi ten slotte wordt een terugkeer van de bevolking vastgesteld, terwijl 7 van de 10 gezondheidscentra functioneel zijn. Het ziekenhuis, dat enkele dagen geleden nog enkel overdag operationeel was, is nu weer normaal gaan functioneren.

15/03/2018: Tijdens het bezoek van Provinciaal Minister Didi Angaika aan een kamp voor mensen op de vlucht in Bunia, de hoofdstad van Ituri, werd een politieagent gedood. Naar verluidt hebben personen uit het kamp de delegatie van de minister aangevallen. Een van de politieagenten die instond voor de veiligheid tijdens het bezoek, werd geraakt door een steen. Hij stierf aan de gevolgen van zijn verwondingen.

13/03/2018: In de nacht van maandag op dinsdag 13 maart kwamen bij nieuwe aanslagen in Djugu zo’n 40 mensen om het leven. De aanvallen vonden plaats in vier dorpen: Kayuba, Joo, Gbi en Ngaliko.

Tussen 10 en 13 maart vluchtten meer dan 4.000 mensen uit de provincies Ituri en Noord-Kivu naar Oeganda.

08/03/2018: De humanitaire crisis bereikt nu ook het grondgebied van Aru. Duizenden mensen op de vlucht zijn al naar de omliggende dorpen uitgeweken.

De gezondheidszone van Drodro, ondersteund door Memisa, is zwaar getroffen: 30 mensen werden gedood in Maze.

Fataki, een andere gezondheidszone die door Memisa wordt gesteund, is volledig geïsoleerd en de ontheemden worden aan hun lot overgelaten. Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) meldt dat de aanhoudende onveiligheid in Djugu humanitaire missies in verschillende opvangzones voor de bevolking die op de vlucht is belemmert.

In het door Caritas Bunia opgezette kamp in “Mudzi Maria” zijn toiletten gebouwd en wordt de voedseldistributie voortgezet. Het probleem van de beschikbaarheid van slaapplaatsen en dekzeilen is nog niet opgelost.

07/03/2018: Intern ontheemden in kamp Telega moeten opnieuw vluchten. De aanvallers naderden Telega en de intern ontheemden in het kamp moesten weer naar Bunia vluchten. Caritas Bunia, gesteund door Memisa, ving al deze mensen op in de structuur van het bisdom “Mudzi Maria”. De hulp in het kamp is gereorganiseerd in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen.

06/03/2018: Het dodelijk geweld in Ituri duurt voort. De afgelopen dagen hebben er nieuwe aanvallen plaatsgevonden op het grondgebied van Djugu. Tientallen mensen stierven en vele huizen werden in brand gestoken.

Deze onveilige situatie wakkert de onrust onder de bevolking aan en dwingt mensen om risicoplaatsen te ontvluchten en om naar de stad Bunia of het Albertmeer te gaan. Volgens lokale bronnen zijn er sinds het begin van het geweld in februari 200.000 mensen op de vlucht. Hun situatie is zeer kritiek. Ze worden vaak aan hun lot overgelaten in de meest afgelegen delen van de regio zonder voedsel, proper water of onderdak voor ‘s nacht. Enkele families hebben gastgezinnen gevonden, maar ook zij kampen nu met voedseltekorten en hygiëneproblemen.

Gezien de omstandigheden zijn verschillende van de door Memisa ondersteunde gezondheidsstructuren momenteel niet functioneel en moesten de normale activiteiten van Memisa worden opgeschort. We steunen onze partner Caritas Bunia in het runnen van een kamp voor ontheemden in Telega, nabij Bunia, waar ongeveer 5.000 mensen worden opgevangen.

Conflict in Ituri: 100 000 mensen op de vlucht en lege ziekenhuizen

In het noordoosten van de Democratische Republiek Congo wordt de provincie Ituri al lang gekenmerkt door grote spanningen. De hervatting van de gevechten in de regio Djugu sinds begin februari heeft al het leven gekost aan tientallen personen. Hele dorpen werden in brand gestoken waardoor gezinnen gedwongen werden hun huizen te verlaten. Het aantal intern ontheemden, dit zijn vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen,  bedraagt meer dan 100 000 waarvan ruim 20 000 in de buurt van de hoofdstad Bunia. 22 000 mensen staken ook het Albertmeer over om te vluchten naar Oeganda. De ontheemden melden moorden, plunderingen en brandstichting door gewapende groeperingen.

De eerste getuigenissen en beelden tonen de extreme ernst van de situatie. Een arts met wie Memisa ter plaatse werkt, vertelt ons: “In Bunia is de aanpak van de mensenstroom een groot probleem, vooral om voldoende drinkwater te voorzien. Dorstige mensen drinken uit de vervuilde Ngezi rivier. Het risico op door water overgedragen ziekten, waaronder cholera, maakt de situatie zeer zorgwekkend. Het medisch personeel en alle patiënten die zich konden verplaatsten zijn gevlucht uit de ziekenhuizen in het binnenland van de provincie. De enkele moedige verpleegkundigen die gebleven zijn om de patiënten die er het slechtst aan toe zijn te behandelen, werken verder zonder garantie voor hun veiligheid.”

De humanitaire hulp in dorpen en de ondersteuning van de personen op de vlucht wordt bedreigd door de veiligheidssituatie. Memisa, al vele jaren in de regio aanwezig, volgt de situatie met haar teams ter plaatse op de voet en stelt haar middelen en expertise ter beschikking om deze crisis het hoofd te bieden. Frank De Paepe, Algemeen Directeur van Memisa: “Een stopzetting van onze activiteiten is niet voorzien. We zijn actief in deze provincie om de meest kwetsbaren te helpen, dus het is ondenkbaar dat we vertrekken op een moment dat de bevolking net alle hulp nodig heeft. Dit druist in tegen onze waarden en missie. Al onze inspanningen zijn gericht op deze situatie en onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers.”

Verschillende nationale en internationale organisaties ter plaatse, waaronder AZG, mobiliseren zich om mensen op de vlucht te helpen. De tol blijft hoog en met de dag stijgen en duizenden mensen worden getroffen. De gewonden en mensen op de vlucht hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift