CNDC-11.11.11

CNCD (Centre national de coopération au développement) is de koepelorganisatie die bijna tachtig ngo’s, vakbonden en ontwikkelingsorganisaties uit de Franse en Duitse Gemeenschap vertegenwoordigt. CNCD zet zich permanent in voor internationale solidariteit. Memisa is lid en participeert actief in de Midden-Afrika werkgroep.

Meer info: www.cncd.be

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift