Bouw en renovatie van infrastructuur

In 2023 heeft Memisa tal van renovaties gerealiseerd, alsook bijgedragen aan de bouw van verschillende zorginstellingen.

In 2023 heeft Memisa tal van renovaties gerealiseerd, alsook bijgedragen aan de bouw van verschillende zorginstellingen. Het gezondheidscentrum is namelijk essentieel om adequate zorg in een geschikte omgeving te ontwikkelen. Patiënten worden hier ontvangen voor preventieve zorg zoals vaccinaties en voor medische zorg.

Dankzij Memisa en haar lokale partners werden in 2023 5 nieuwde gezondheidscentra geopend, in de zones van Pay Kongila, Miti Murhesa, Boma Mangbetu, Popokabaka, Kasongo Lunda en Mangembo.

We hebben ook 3 nieuwe ziekenhuisafdelingen gebouwd en meer dan tien gezondheidscentra gerenoveerd. Daarbij trachten we er steeds voor te zorgen dat de gebouwen van elektriciteit en toegang tot drinkbaar water zijn voorzien.
Verscheidene partners op het terrein schoven ook het belang van ziekenhuishygiëne naar voren als prioriteit. In 2023 hebben we 5 biomedische  afvalverwerkingszones gebouwd. Duizenden patiënten kunnen voortaan behandeld worden in gezondheidscentra die in een goede staat verkeren, en waar alle essentiële medische apparatuur en medisch materiaal beschikbaar is en de basishygiëne in acht wordt genomen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift