Advocacy

Om een wereldwijde verandering teweeg te brengen en te streven naar kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg voor iedereen, interpelleren we niet enkel de Belgische bevolking maar ook politici.

Om een wereldwijde verandering teweeg te brengen en te streven naar kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg voor iedereen, interpelleren we niet enkel de Belgische bevolking maar ook politici. Samen met de solidaire ziekenhuizen en andere ngo’s en verenigingen pleiten we voor een meer rechtvaardige en solidaire politiek. Memisa is actief in verschillende Belgische netwerken en platformen. Ook jij kan je stem laten horen door deel te nemen aan manifestaties of in gesprek te gaan met lokale politici via de GROS raad van je gemeente.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift